IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

25. 4. 2018

Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

V dňoch 20.-21.4.2018 sa v Senci uskutočnila tretia, posledná fáza pilotného vzdelávania v rámci medzinárodného projektu Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv. Vyvrcholením bola Slovensko - česká konferencia, ktorou sa uzatvorilo bezplatné trojfázové školenie lokálnych tímov v oblasti práce s mládežou. 


Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

24. 4. 2018

Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

Mladá generácia má potenciál prispievať k ozdravovaniu a rozvoju spoločnosti nastavovaním zrkadla, spochybňovaním mocenských štruktúr či úprimnosti deklarovaných hodnôt. Ak mladí ľudia veria určitým hodnotám, vedia do ich presadzovania vložiť energiu, čas a odvahu. Tieto hodnoty však môžu byť rôzne. V prípade, ak hodnoty nie sú v súlade s hodnotami ľudských práv a demokracie, môže byť ich presadzovanie nebezpečné nielen pre samotných aktérov, ale aj pre ich okolie a spoločnosť ako takú. 


VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 15.2.2018

16. 4. 2018

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 15.2.2018 Na základe odporúčania Výberovej komisie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže zverejňujeme výsledky výberového procesu projektových žiadostí predložených k 15.2.2018. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

TLAČOVÁ SPRÁVA - Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií

13. 4. 2018

TLAČOVÁ SPRÁVA - Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií

 V termíne 9.4.2018–12.4.2018 spoluorganizovali tri inštitúcie IUVENTA – NA Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, SR  


Európske priority v národnom kontexte pre rok 2018

29. 3. 2018

Európske priority v národnom kontexte pre rok 2018

Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu dáva do pozornosti európske priority v národnom kontexte pre rok 2018. Nasledujúce priority, na ktoré sa kladie dôraz v projektoch podávaných v roku 2018, môžu byť realizované prostredníctvom KA1, KA2 a KA3. 


VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM

22. 3. 2018

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže je jedným z partnerov medzinárodného projektu „Youth for Human Rights“, ktorého cieľom je podpora a zvýšenie kvality vzdelávania k ľudským právam v oblasti práce s mládežou. Jedným z výstupov projektu je aj vzdelávanie pre školiteľov pracovníkov s mládežou zamerané na rôzne aspekty ľudskoprávneho prístupu v práci s mládežou a metód neformálneho vzdelávania k ľudským právam.



Spolupráca so Švajčiarskom v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže

19. 3. 2018

Spolupráca so Švajčiarskom v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže

Informácie pre záujemcov o spoluprácu so Švajčiarskom v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže.


PRÍČINY RADIKALIZÁCIE MLÁDEŽE VO VEKU 14 – 17 ROKOV

16. 2. 2018

PRÍČINY RADIKALIZÁCIE MLÁDEŽE VO VEKU 14 – 17 ROKOV

Prezentácia výstupov 1. fázy kvalitatívneho výskumu „Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 – 17 rokov“ zástupcom organizácií verejnej správy sa uskutočnila 15. februára 2018 v priestoroch organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.



TLAČOVÁ SPRÁVA: Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

31. 1. 2018

TLAČOVÁ SPRÁVA: Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Zo všetkých končín Slovenska – z veľkých miest aj z malých dedín – prišli lokálne tímy v dňoch 25.-27. januára 2018 do Belej pri Žiline na pilotné vzdelávanie v rámci medzinárodného projektu Europe goes local. Lokálne tímy troch až piatich aktérov v práci s mládežou boli zložené zo zástupcov samosprávy, mladých ľudí do 30 rokov, pracovníkov centier voľného času, občianskych združení, či neformálnych skupín v oblasti práce s mládežou. 


1. predkladací termín programu Erasmus+ pre rok 2018

16. 1. 2018

1. predkladací termín programu Erasmus+ pre rok 2018

 Milí aplikanti, v rámci Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu si Vás dovoľujeme upozorniť, že online formuláre žiadosti sú už dostupné.


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030