IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Online dotazník k VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou

21. 6. 2019

Online dotazník k VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou

Rada mládeže Slovenska spustila online dotazník k VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou.

Cieľom EU dialógu s mládežou je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote a tvorbe politík. Názory mladých tak slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú ich postavenie, vzdelanie a príležitosti.


Škola bez nenávisti – vyhodnotenie pilotného ročníka

19. 6. 2019

Škola bez nenávisti – vyhodnotenie pilotného ročníka

Škola bez nenávisti je program určený pre základné a stredné školy, ktoré sa chcú rozvíjať v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských práv. Ponúka školám nástroje na audit v oblasti prevencie šikanovania a nenávistných prejavov na školách, program rozvoja školy a dosiahnutie štandardu kvality. 

 


31 malých projektov s veľkým nadšením

5. 6. 2019

31 malých projektov s veľkým nadšením

Medzinárodný deň detí prežívali niektorí mladí ľudia pracovne. Pýtate sa, čo robili? Pracovali na svojom rozvoji. V Banskobystrickom kraji v malebnom Osrblí strávilo 31 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou víkend neformálnym vzdelávaním v rámci akreditovaného programu Projekt je zmena.Výzva na prihlásenie sa do programu Škola bez nenávisti

4. 6. 2019

Výzva na prihlásenie sa do programu Škola bez nenávisti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zverejňuje výzvu pre základné a stredné školy na prihlásenie sa do programu „Škola bez nenávisti“, ktorý začne v školskom roku 2019/2020. Cieľ programu je podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. 

 


Delegácia z Bosny a Hercegoviny na návšteve v IUVENTE

31. 5. 2019

Delegácia z Bosny a Hercegoviny na návšteve v IUVENTE

V termíne 21.5.-25.5.2019 hosťovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže štvorčlennú delegáciu z Bosny a Hercegoviny. Študijná návšteva sa realizovala v rámci napĺňania Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a  Ministerstvom pre občianske záležitosti Bosny a Hercegoviny. 


OZNAM - nový cenník plavárne IUVENTA

31. 5. 2019

OZNAM - nový cenník plavárne IUVENTA

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 3. júna 2019 vstupuje do platnosti nový cenník plavárne IUVENTA.Hľadáme mládežníckeho delegáta/mládežnícku delegátku v OSN

17. 5. 2019

Hľadáme mládežníckeho delegáta/mládežnícku delegátku v OSN
Ak máte 18 až 25 rokov, záujem o medzinárodnú situáciu a výbornú angličtinu, máte šancu stať sa mládežníckym delegátom OSN za Slovenskú republiku. Poslaním projektu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

ŽIVÁ KNIŽNICA - POKRAČUJEME v búraní predsudkov a stereotypov

17. 5. 2019

ŽIVÁ KNIŽNICA - POKRAČUJEME v búraní predsudkov a stereotypov

Po úspešnej trilógii Živých knižníc, ktorú IUVENTA pripravila v Nitre, Žiline a Bratislave v roku 2018, pokračujeme inšpiratívnymi príbehmi Živých kníh aj v tomto roku. Na príbehy ľudí, ktorí to v živote nemali ľahké, ale svojou húževnatosťou a otvorenosťou búrajú predsudky spoločnosti, sa môžete tešiť aj v Prešove (29.5.2019, Klub Stromoradie), Košiciach (30.5.2019, Dominikánske kultúrne centrum Veritas), Trenčíne (11.6.2019, Úrad TSK) a v Banskej Bystrici (24.6.2019, Obchodná akadémia, Tajovského 25).


Zisťovali sme ako sa implementuje globálne vzdelávanie v Portugalsku

13. 5. 2019

Zisťovali sme ako sa implementuje globálne vzdelávanie v Portugalsku

Globálne vzdelávanie je komplexná problematika, ktorá rieši aktuálne témy súčasného sveta a našej budúcnosti. Zaoberá sa témami ako trvalo udržateľný rozvoj, rozvojová pomoc a chudoba, enviro-problematika, ľudské práva, rozvoj občianskych kompetencií, inklúzia či participácia. Úzko súvisí s potrebou rozvíjať postoje, hodnoty a kritické myslenie vo vzdelávaní. IUVENTA ako jeden z aktérov v oblasti vzdelávania posilňuje implementáciu týchto kľúčových tém do neformálneho vzdelávania, napríklad realizáciou workshopov k Agende 2030.


Európsky týždeň mládeže 2019

3. 5. 2019

Európsky týždeň mládeže 2019

Od 29. apríla do 5. mája 2019 sa v celej Európe uskutočnia podujatia, ktorých témou je „Demokracia a ja“. Ide o preskúmanie možností, ako môžu mladí ľudia ovplyvňovať prijímanie rozhodnutí a aktívne sa zapájať do života spoločnosti. Zapoj sa aj ty do týchto diskusií a osláv!


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030