IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Medzinárodná konferencia „Discover Youth Talent“ splnila očakávania

17. 4. 2019

Medzinárodná konferencia „Discover Youth Talent“ splnila očakávania

V dňoch 11. až 12. apríla 2019 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom „Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference“, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho piamo riadená organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny.  


Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference

9. 4. 2019

Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference

V dňoch 11. až 12. apríla 2019 sa v Bratislave uskutoční konferencia s názvom „Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference“, ktorú organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny. 


Séria podujatí INFODNI PRE SAMOSPRÁVU aj o programe ERASMUS+

3. 4. 2019

Séria podujatí INFODNI PRE SAMOSPRÁVU aj o programe ERASMUS+

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí s názvom INFODNI PRE SAMOSPRÁVU určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach.


Rezort školstva udelil pedagógom najvyššie morálne ocenenia sv. Gorazda

29. 3. 2019

Rezort školstva udelil pedagógom najvyššie morálne ocenenia sv. Gorazda

Aj v tomto roku udeľovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR najvyššie rezortné morálne ocenenia sv. Gorazda. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov 25. marca 2019 v reprezentatívnych priestoroch hotela Bôrik.


Je radikalizácia mladých ľudí relevantnou témou pre prácu s mládežou?

21. 3. 2019

Je radikalizácia mladých ľudí relevantnou témou pre prácu s mládežou?

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala v dňoch 12. – 14. marca 2019 v Bratislave medzinárodnú konferenciu s názvom „Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou“.

Konferencia bola jedným z odborných a vzdelávacích podujatí Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu zameraných na problematiku radikalizácie mladých ľudí. Jej cieľom bolo poskytnúť odborníkom a odborníčkam z oblasti výskumu, práce s mládežou a mládežníckej politiky platformu pre výmenu skúseností z praxe či zistení z najnovších výskumov v oblasti radikalizácie mládeže.


Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

7. 3. 2019

Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

Úloha práce s mládežou v prevencii extrémizmu mladých ľudí je témou medzinárodnej konferencie pre výskum, prácu s mládežou a mládežnícku politiku, ktorú organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v dňoch 12.-14. marca 2019 v Bratislave.


IUVENTA aj tento rok súčasťou PROFESIA DAYS v Bratislave

6. 3. 2019

IUVENTA aj tento rok súčasťou PROFESIA DAYS v Bratislave

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je aj tento rok súčasťou festivalu príležitostí PROFESIA DAYS v INCHEBA EXPO Bratislava. Stretnite sa s nami 6. - 7. 3. 2019 na Ostrove mladých talentov!


KomPrax ožíva v Banskobystrickom kraji!

27. 2. 2019

KomPrax ožíva v Banskobystrickom kraji!

V rokoch 2011 – 2016  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže - realizovala Národný projekt KomPrax – kompetencie pre prax. Cieľom vzdelávania, pozostávajúceho z 2-3 víkendových školení, bolo posilnenie kľúčových kompetencií aktívnych mladých ľudí (vek 15-17 rokov) a pracovníkov s mládežou.


Participácia: stretnutie aktérov mládežníckej politiky

11. 2. 2019

Participácia: stretnutie aktérov mládežníckej politiky

V Krajskej knižnici v Žiline sa 28.1.2019 pod taktovkou IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže konalo celoslovenské stretnutie aktérov mládežníckej politiky v oblasti participácie. 


Stredoškolské a mládežnícke tímy predstavili svoje projekty pre Agendu 2030 v OSN

11. 2. 2019

Stredoškolské a mládežnícke tímy predstavili svoje projekty  pre Agendu 2030 v OSN

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s United Nations Information Service (UNIS) Viedeň pripravili pre osem mládežníckych a stredoškolských tímov workshop k Agende 2030 s podtitulom „Mladí pre ciele trvalo udržateľného rozvoja“ na pôde OSN vo Viedni. Workshop bol realizovaný v rámci série „Agenda 2030 – Agenda mladých“, ktorými IUVENTA podporuje participáciu mladých na implementácii Agendy 2030 na Slovensku.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030