IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Ďalší ročník súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež

7. 2. 2019

Ďalší ročník súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež

Ponuka nielen pre stredné, vysoké školy a mládežnícke organizácie: máte 16 – 30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte zájazd do Aachenu i mnoho iného. Termín na predloženie ponúk sa predlžuje do 18. februára 2019.


Predĺženie prvého predkladacieho termínu podávania žiadostí programu EÚ Európsky zbor solidarity vo výzve 2019

7. 2. 2019

Predĺženie prvého predkladacieho termínu podávania žiadostí programu EÚ Európsky zbor solidarity vo výzve 2019

Európska komisia predĺžila termín na podávanie návrhov projektov zo 7. februára 2019 na 13. február 2019. Európska komisia sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje a pracuje na odstránení nedostatkov. 


Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2019

6. 2. 2019

Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2019

Do pozornosti vám dávame aj termín 12. február 2019, ktorý je prvým predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2019. Prečítajte si viac o cieľoch a prioritách programu. 


Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2019

5. 2. 2019

Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2019

V súvislosti s blížiacim sa 7. februárom 2019, ktorý je prvým predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2019 vám v mene Národnej agentúry dávame do pozornosti ciele programu.


Informácie k výzvam KOMUNITA III/D/1/2019 a PRIORITY/D/1/2019

5. 2. 2019

Informácie k výzvam KOMUNITA III/D/1/2019 a PRIORITY/D/1/2019

Odbor podpory práce s mládežou organizácie IUVENTA pre vás pripravil infosemináre k písaniu a podávaniu žiadostí vo výzvach KOMUNITA III/D/1/2019 a PRIORITY/D/1/2019.


Vzdelávanie pre školské tímy pilotného ročníka programu ŠKOLA BEZ NENÁVISTI v IUVENTE

4. 2. 2019

Vzdelávanie pre školské tímy pilotného ročníka programu ŠKOLA BEZ NENÁVISTI v IUVENTE

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala v dňoch 29. – 31. januára 2019 vzdelávanie školských tímov pilotného ročníka programu Škola bez nenávisti.

Cieľom programu je podporiť školy v nastavovaní preventívnych opatrení voči šikanovaniu, nenávistným prejavom a podpore priateľského a bezpečného prostredia na školách. 


Predĺženie prvého predkladacieho termínu podávania žiadostí programu EÚ Erasmus+ vo výzve 2019

1. 2. 2019

Predĺženie prvého predkladacieho termínu podávania žiadostí programu EÚ Erasmus+ vo výzve 2019

Predĺženie prvého predkladacieho termínu podávania žiadostí programu EÚ Erasmus+ vo výzve 2019.


Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027

22. 1. 2019

Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027

Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 sa snaží riešiť súčasné aj nadchádzajúce výzvy, ktorým čelia mladí ľudia po celej Európe.

Poskytuje rámec cieľov, zásad, priorít, kľúčových oblastí a opatrení pre spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti mládeže pre všetky príslušné zainteresované strany s náležitou pozornosťou venovanou ich jednotlivým právomociam a zásade subsidiarity.


Konferencia Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

21. 1. 2019

Konferencia Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vás pozýva na medzinárodnú konferenciu pre výskum, prácu s mládežou a mládežnícku politiku, ktorá sa uskutoční 12. – 14. marca 2019 v Bratislave!


Vzdelávanie školských tímov v programe Škola bez nenávisti

11. 1. 2019

Vzdelávanie školských tímov v programe Škola bez nenávisti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže srdečne pozýva základné a stredné školy, mládežnícke organizácie a všetkých tých, ktorí majú záujem sa zapojiť či dozvedieť viac o programe ŠKOLA BEZ NENÁVISTI na predstavenie tohto programu dňa 29.1.2019 v sídle IUVENTY, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4. 


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030