IUVENTA / Novinky IUVENTA / Delegácia nórskych pracovníkov s mládežou v IUVENTE

Delegácia nórskych pracovníkov s mládežou v IUVENTE

10. 9. 2019

Delegácia nórskych pracovníkov s mládežou v IUVENTE

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prijala dňa 6. 9. 2019 sedemčlennú delegáciu pracovníkov s mládežou nórskych vládnych inštitúcií a zamestnancov nórskej Národnej agentúry Erasmus+, ktorá sa zaujímala o situáciu mladých ľudí na Slovensku, najmä čo sa týka ponuky práce, stavu nezamestnanosti, situácie s drogami a o spôsoby akými rieši sociálne problémy a mládežnícku politiku Slovenská republika.

Na stretnutí s delegáciou sa zúčastnila zástupkyňa Odboru mládeže MŠVVaŠ SR, ktorá ju oboznámila s činnosťou, štruktúrou ministerstva, strategickými dokumentmi súvisiacimi s mládežníckou politikou, dotačnými programami pre mládežnícke organizácie, aktivity v rámci bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. Zamestnanci IUVENTY informovali delegáciu o poslaní organizácie a činnosti jednotlivých odborov – aktivitách neformálneho vzdelávania, dotačnom systéme MŠVVaŠ SR, ktorý IUVENTA administruje, činnostiach Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a skúsenostiach s implementáciou novej iniciatívy EÚ - Európskeho Zboru Solidarity.

Stretnutie sa nieslo v príjemnej a priateľskej atmosfére a vytvorilo priestor pre vzájomné informovanie o príkladoch dobrej praxe, spôsoboch ako reflektovať aktuálne trendy a výzvy v práci s mládežou a pre diskusiu o mládežníckej politike v oboch krajinách.

Návšteva z nórskej Národnej agentúry si na záver stretnutia prezrela pracovné priestory svojich kolegov z Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Členovia delegácie:

Betty Cutolo, hlavná poradkyňa, Národná agentúra Erasmus+ Mládež v akcii, Nórsko, riaditeľstvo pre deti, mládež a rodinné záležitosti

Emina Simic, hlavná poradkyňa, riaditeľstvo pre deti, mládež a rodinné záležitosti

Farooq Farooqi, riaditeľ X-Ray Mládežnícky kultúrny dom, Oslo

Thomas Pedersen, koordinátor, Služby pre deti a mládež, Oslo

Vibeke Beatrice Lovaas, koordinátorka kriminality a drogovej prevencie, Oslo

Yvonne Larsen, hlavná poradkyňa, Kompetenčné centrum pre drogy a alkohol, Agentúra pre sociálne zabezpečenie, Oslo

Janne Lundgren, vedúca pracovníčka, krajská rada mesta Akershus

                                       foto norsko_1

                                       foto norsko_3 

                                       foto norsko_5 

                                       foto norsko_13

                                       foto norsko_12 

                                       foto norsko_4

                                       foto norsko_7

                                       foto norsko_9

                                       foto norsko_10 

                                       foto norsko_11

                                                                                                        Foto: IUVENTA

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030