IUVENTA / Novinky IUVENTA / Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference

Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference

9. 4. 2019

Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference

V dňoch 11. až 12. apríla 2019 sa v Bratislave uskutoční konferencia s názvom „Discover Youth Talents Slovak Presidency V4 Conference“, ktorú organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny.

Konferenciu, ktorej hlavným cieľom bude diskusia na tému rozvoja potenciálu mladých ľudí a systematickej podpory talentu mladých ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane ich identifikácie v rámci neformálneho vzdelávania, otvorí štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Krajňák. Na príkladoch dobrej praxe vyzdvihneme úlohu podpory talentu a jeho rozvoja v rôznych oblastiach, zameriame sa na aktuálne výzvy zvyšovania schopnosti pracovníkov s mládežou využívať inovatívne prístupy, budeme diskutovať o tom, ako objaviť potenciál mladých ľudí, a zdôrazníme spoluprácu medzi sektormi.

Jej účastníkmi budú zástupcovia ministerstiev zodpovedných za mládež, pracovníci s mládežou  a mládežnícki reprezentanti krajín Vyšehradskej štvorky, Východného partnerstva a po prvýkrát aj krajín Západného Balkánu.

Konferenciou, ktorá je vlajkovou udalosťou slovenského predsedníctva V4 v oblasti mládeže, nadviažeme a rozvinieme témy zamerané na talentovanú mládež, ktoré načrtlo predsedníctvo SR v Rade EÚ v roku 2016.

Účastníkov konferencie čaká intenzívny pracovný program, pričom v rámci neformálneho programu navštívia Aurelium – Zážitkové centrum vedy, ktorého hlavnou myšlienkou je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a vedomosti.

Talentovaná mládež je fenomén, s ktorým treba citlivo pracovať a podchytiť ho včas, pričom práve vyzdvihovanie príkladov dobrej praxe by malo byť dôležitým cieľom našej spoločnosti dnes i v budúcnosti.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030