IUVENTA / Novinky IUVENTA / Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

6. 8. 2018

Ste pracovník/čka s mládežou? 
Ste ochotný/á podeliť sa o to, akou vzdelávacou cestou ste museli prejsť k tomu, aby ste sa stali mládežníckym pracovníkom?

Partnerstvo medzi Európskou komisiou a Radou Európy pre oblasť mládeže uskutočňuje prieskum mapujúci vzdelávacie a profesijné cesty pracovníkov s mládežou v Európe. Cieľom tohto prieskumu je pochopiť, aké majú vzdelanostné zázemie a ako sa človek učí stať sa pracovníkom s mládežou (formálnymi a neformálnymi metódami).

V rokoch  2017-2018  sa uskutočnil výskum pokrývajúci zmapovanie vzdelávacích procesov a ciest vo viac ako 40 krajinách. Výsledky tohto výskumu sú teraz zverejnené v štúdii, ktorú môžete nájsť tu: Study a analytickej správe tu: Analytical Report. Obe sú dostupné len v anglickom jazyku.

V 2018 má toto partnerstvo stanovený cieľ naučiť samotných mládežníckych pracovníkov a jedného z organizátorov/pedagógov/zamestnávateľov platených alebo dobrovoľných mládežníckych pracovníkov tomu, aké majú možnosti a perspektívy naprieč celou EÚ a vo svete. Ak chcete byť aktívne nápomocný/á pri formovaní príbehu o vzdelávaní pracovníkov v oblasti mládeže v Európe, stačí ak vyplníte tento dotazník, ktorý obsahuje 18 otázok a nezaberie Vám viac ako 20 minút tu: https://tomikiilakoski.typeform.com/to/UqnIlE  

Lehota na odpovede je 10. septembra 2018.

Účasť v štúdii je dobrovoľná. Výsledky štúdie uverejní Partnerstvo EÚ – Rada Európy pre oblasť mládeže a bude podporovať lepšiu politiku na túto tému na európskej a vnútroštátnej úrovni. Vami poskytnuté informácie sú dôverné a budú použité iba na analyzovanie vzdelávacích ciest mládežníckych pracovníkov.  

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030