IUVENTA / Novinky IUVENTA / Erasmus+: EÚ v roku 2020 investuje do vzdelávania mladých Európanov viac než 3 miliardy Eur

Erasmus+: EÚ v roku 2020 investuje do vzdelávania mladých Európanov viac než 3 miliardy Eur

6. 11. 2019

Erasmus+: EÚ v roku 2020 investuje do vzdelávania mladých Európanov viac než 3 miliardy Eur

Dňa 5.11.2019 Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí do programu EÚ Erasmus+ na rok 2020. Rok 2020 je posledným rokom súčasného programu EÚ zameraného na mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Predpokladaný rozpočet 3 miliardy Eur s navýšením 12 percent oproti roku 2019, tak poskytne ešte oveľa viac príležitostí pre mladých Európanov na štúdium, vzdelávanie alebo získanie profesionálnych skúseností v zahraničí.

Do programu sa môže zapojiť akákoľvek organizácia z verejného alebo súkromného sektora, ktorá je aktívna v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže alebo športu. Navyše sa do programu môžu zapojiť aj skupiny mladých ľudí, ktoré sú aktívne v oblasti práce s mládežou, pričom nemusia byť formálne registrované ako mládežnícke organizácie.

Spolu s Výzvou dnes Európska komisia zverejnila aj Sprievodcu Programom vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Ten poskytuje žiadateľom detaily ohľadom všetkých príležitostí, ktoré sú otvorené v rámci programu.

Erasmus+ je program EÚ pre mobilitu a medzinárodnú spoluprácu v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v trvaní od roku 2014 – 2020.

Erasmus+ sprístupňuje možnosti mobilít pre účastníkov pochádzajúcich z akéhokoľvek prostredia, pričom sa kladie špeciálny dôraz na zapojenie účastníkov zo sociálne, ekonomicky, fyzicky alebo geograficky znevýhodneného prostredia.

V máji 2018 Európska komisia navrhla zdvojnásobnenie rozpočtu programu Erasmus+ na obdobie 2021-2027, a to do výšky 30 miliárd Eur. To umožní až 12 miliónom ľudí získať v tomto období cennú vzdelávaciu skúsenosť v zahraničí.

Pre viac informácií:

Výzva Erasmus+ 2020

Sprievodca programom Erasmus+ 2020

Formuláre žiadostí na rok 2020

O Programe EÚ Erasmus+

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030