IUVENTA / Novinky IUVENTA / Erasmus+ nie je iba pre študentov

Erasmus+ nie je iba pre študentov

24. 10. 2017

Erasmus+ nie je iba pre študentov

Program Erasmus si mladí ľudia na Slovensku spájajú predovšetkým s vysokoškolským štúdiom v zahraničí. Aj keď to v minulosti tak bolo, dnes pod názvom Erasmus+ figuruje viacero programov, ktoré zahŕňajú nielen formálne vzdelávanie, ale aj neformálne vzdelávanie, ktoré je konkrétne reprezentované programom Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.


Je pravdou, že program Erasmus+ odštartoval svoje poslanie v 80. rokoch minulého storočia ako projekt zameraný na podporu mobility študentov. Prvý rok jeho existencie využilo túto možnosť až 3200 študentov. V priebehu 30-tich rokov fungovania nenarastal len počet mladých ľudí, ktorí sa do programu zapojili (hovoríme až o deviatich miliónoch), ale menil a vyvíjal sa i samotný program.  


Predchodcov mal program Erasmus+ pre oblasť mládeže v rámci medzinárodnej spolupráce niekoľko. V rokoch 1989 až 1999 to bol program Mládež pre Európu, v rokoch 2000 až 2006 Európska dobrovoľnícka služba a program Mládež. V rokoch 2007 až 2013 bol na podporu neformálneho vzdelávania vytvorený program Mládež v akcii a od roku 2014 poznáme všetky tieto programy spolu s programami zameranými na vzdelávanie, odbornú prípravu, celoživotné vzdelávanie či šport pod spoločným názvom Erasmus+.


Program Erasmus+ koordinuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na Slovensku sú 2 národné agentúry zodpovedné za realizáciu decentralizovaných aktivít programu Erasmus+:
 • IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ je zodpovedná za implementáciu aktivít v oblasti mládeže a športu.
 • SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ je zodpovedná za implementáciu aktivít v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Výkonná agentúra pre kultúru, vzdelávanie a audiovizuálnu oblasť v Bruseli je zodpovedná za riadenie centralizovaných aktivít programu Erasmus+. 

Program Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorý zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, podporuje neformálne vzdelávanie nielen mladých ľudí, ale aj profesionálnych či dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Ide o aktivity v rámci voľného času mládeže, ktorých cieľom je zlepšiť ich vedomosti, zručnosti a postoje, a to vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. V súčasnosti je program Erasmus+ rozdelený na tri kľúčové akcie (skratkou KA), z ktorých každá je zameraná na podporu práce s mládežou v rôznych oblastiach. O aké kľúčové akcie ide?

KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Projekt podporuje mobility pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. Prostredníctvom tejto akcie je možné podporiť:

 • Mládežnícke výmeny
  Ide o stretnutie skupín mladých ľudí z aspoň dvoch krajín, aby si vymenili svoje skúsenosti a myšlienky o témach, ktoré ich zaujímajú. Aktivita je určená pre mladých ľudí od 13 do 30 rokov.

 • Európska dobrovoľnícka služba
  EDS mladým ľuďom umožňuje stráviť v zahraničí určitý čas, stať sa dobrovoľníkom a robiť tento svet lepším. Slovenským organizáciám umožňuje hosťovať dobrovoľníkov zo zahraničia za účelom obohatenia ich know-how ohľadom práce s mládežou.

 • Mobilita pracovníkov s mládežou
  Program je určený pre pracovníkov s mládežou, ktorí majú možnosť získať grant a zúčastniť sa školenia, seminára alebo študijnej návštevy, ktoré sa venujú práci s mládežou za účelom zlepšenia si profesijných zručností a kompetencií.


KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Do KA2 sa môžu zapojiť neziskové organizácie, mládežnícke organizácie alebo občianske združenia, verejné inštitúcie či neformálne skupiny mladých ľudí. Vďaka tejto akcii môžeme podporiť:

 • Nadnárodné mládežnícke iniciatívy
  Ide o projekty, ktoré iniciujú, zostavujú a realizujú samotní mladí ľudia. Ich cieľom je aktívne zmeniť niečo v ich meste či obci a rozvíjať tak svoju iniciatívnosť a kreativitu.

 • Strategické partnerstvá
  Môže ísť o pomerne malý projekt spolupráce medzi malými organizáciami, ale aj o komplexné projekty, ktoré budú mať systémový dopad na prácu s mládežou. Projekty by mali zahŕňať inovácie v podobe školiacich metodík alebo nových nástrojov na vzdelávanie. Cieľom týchto projektov je presadzovať uznanie neformálneho vzdelávania, spolupracovať na prepájaní nielen verejného, ale aj súkromného, akademického či neziskového sveta v oblasti práce s mládežou. Do tejto kľúčovej akcie sa musia zapojiť minimálne 2 organizácie z programových krajín Európskej únie.


KA3 – Podpora reformy politiky

Je veľmi dôležité, aby boli mladí ľudia súčasťou našej spoločnosti a mali možnosť aktívne sa podieľať na jej formovaní. Tretia kľúčová akcia je preto zameraná na podporovanie aktívnej účasti mladých ľudí na demokratickom živote, medzinárodnej spolupráci, ako aj na zvýšení povedomia o európskych politikách či podporovaní zmysluplného dialógu medzi mladými ľuďmi a politikmi.


Viac informácií o jednotlivých možnostiach, ktoré Erasmus+ poskytuje, sa dozviete na stránke www.erasmusplus.sk. Svoje otázky však môžete pokojne smerovať aj na Európsku informačnú sieť Eurodesk, kde Vám náš tím ochotne odpovie na všetky Vaše otázky alebo na adrese erasmusplus@iuventa.sk.


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030