IUVENTA / Novinky IUVENTA / Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

25. 4. 2018

Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

V dňoch 20.-21.4.2018 sa v Senci uskutočnila tretia, posledná fáza pilotného vzdelávania v rámci medzinárodného projektu Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv. Vyvrcholením bola Slovensko - česká konferencia, ktorou sa uzatvorilo bezplatné trojfázové školenie lokálnych tímov v oblasti práce s mládežou z Nitry, Zbyňova, Rabče, Handlovej, Štúrova, Heľpy, Banskej Bystrice, Hažlína, Košíc a Zvolena.

Na konferenciu prijali pozvanie zástupcovia viacerých samospráv, starostovia a primátori. Súčasťou bola panelová diskusia na tému: „Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv“ so zástupcami ZMOS, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, zástupcom mladých ľudí, účastníkom EGL vzdelávania a výskumníkom v oblasti politiky na národnej úrovni z Českej republiky.

Nechýbali ani workshopy na témy ako „Nové trendy v komunikácii s mládežou“, „YOUTH WIKI“, „Trenčiansky samosprávny kraj otvorený spolupráci“, „Práca so skupinami znevýhodnených mladých ľudí“, či „Ako spojiť študenta s lokálnym politikom do tímu“. To všetko pod záštitou odborníkov v daných témach, ako Braňo Frk, Jana Miháliková, Viera Hincová, Michael Murad, a za Trenčiansky samosprávny podpredseda TSK Jozef Božik a  Silvia Štefániková.

Medzinárodný projekt Europe goes local je projekt strategického partnerstva vyše 20 národných agentúr Erasmus+ a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH a Rada Európy, ktoré začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami.

Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich kvality života a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy môžu prispieť k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi, napr. praktickou podporou, vytvorením štruktúry a systému práce s mládežou a samotným vykonávaním práce s mládežou.

Vzdelávanie lokálnych tímov na Slovensku prispelo k podpore uznania práce s mládežou, k mapovaniu potrieb mladých ľudí, k realizácii práce s mládežou a k zvyšovaniu kvality práce s mládežou ako súčasti lokálnej mládežníckej politiky na Slovensku. 

Projekt spolupráce bol spustený v júli 2016. Vzdelávanie Europe Goes Local bude pre lokálne tímy na Slovensku prebiehať do roku 2019 a to naďalej pod záštitou Národnej agentúry Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu so sídlom v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže.

Video z konferencie nájdete tu  


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030