IUVENTA / Novinky IUVENTA / EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA: VŠETKO, ČO O NEJ POTREBUJETE VEDIEŤ

EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA: VŠETKO, ČO O NEJ POTREBUJETE VEDIEŤ

20. 11. 2017

EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA: VŠETKO, ČO O NEJ POTREBUJETE VEDIEŤ

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) mladým ľuďom umožňuje spoznávať nové kultúry a pomáhať tam, kde je to potrebné. Najväčší dôraz pri EDS je však vždy kladený práve na vzdelávací aspekt. Z dobrovoľníckej služby sa totiž mladí ľudia vracajú s novými vedomosťami a zručnosťami, ktoré im vo veľkej miere pomáhajú presadiť sa v budúcom profesijnom živote.


Európsku dobrovoľnícku službu v medzinárodnom kontexte poznáme pod oficiálnym názvom European Voluntary Service (EVS) a jej históriu na Slovensku môžeme datovať k roku 1998, kedy boli uskutočnené prvé kroky, aby sa i v našej krajine postupne našlo miesto pre medzinárodné dobrovoľnícke aktivity v rámci európskeho priestoru, ktoré sú finančne podporované vzdelávacími programami Európskej únie.


Do projektu Európskej dobrovoľníckej služby sa Slovensko po prvýkrát zapojilo v roku 1999, keď bolo do zahraničia vyslaných prvých šesť dobrovoľníkov. Odvtedy ubehlo už takmer 20 rokov a do zahraničia sme vyslali už niekoľko stoviek mladých ľudí, ktorí sa odtiaľ vrátili plní sebavedomia, nových vedomostí, zručností a sebadôvery.

Čo mi Európska dobrovoľnícka služba dala?

Ako dobrovoľník môžete v rámci EDS odísť do zahraničia až na jeden rok, pracovať v neziskových a verejnoprospešných organizáciách, ako aj spoznávať nových ľudí či kultúry. Naučila som sa prijímať výzvy, radovať sa z maličkostí, ešte viac si vážiť, čo doma máme. Získala som priamu skúsenosť s rozdielmi v kultúrnych a sociálnych postojoch Brazílčanov a Európanov. S odstupom času môžem potvrdiť, že sa veľmi teším z toho, že žijem práve na Slovensku a mám doma prístav, kam sa môžem vždy vrátiť,” hovorí o svojich pocitoch z EDS Lenka, ktorá sa projektu zúčastnila v roku 2009 v Brazílii, kde pôsobila ako lektorka cudzích jazykov, učiteľka tanca či organizátorka podujatí pre miestnu komunitu.


V roku 2011 sa EDS zúčastnila aj Simona, ktorá pár mesiacov pôsobila v prírodnom architektonicko-archeologickom múzeu v Rusku. Zvýšenie tolerancie voči iným kultúram, pôsobenie v dvojjazyčnom prostredí (angličtina, ruština), možnosť spoznať ruské zvyky a tradície. Tento pobyt vo mne odstránil povrchné predsudky o Rusoch, ktoré vládnu u nás v Európe,” hovorí o svojich dojmoch z pobytu Simona.

Európska dobrovoľnícka služba je pre každého mladého človeka

Dobrovoľníkom sa môže stať každý od 18 do 30 rokov. V prípade mladého človeka s nedostatkom príležitostí je tento vek znížený na 16 rokov. Do každého projektu je okrem dobrovoľníka zapojená aj tzv. vysielajúca a hostiteľská organizácia. Čo to znamená?


Vysielajúca organizácia je zodpovedná za vašu prípravu pred odchodom na Európsku dobrovoľnícku službu, komunikuje s vami aj počas pobytu v zahraničí a po návrate vám pomáha získané skúsenosti čo najlepšie zúročiť. Pár slovami – vysielajúca organizácia je vašou pravou rukou, na ktorú sa môžete vždy obrátiť.


Hostiteľská organizácia vám zabezpečuje pobyt v hostiteľskej krajine, ako aj všetky aktivity a priestor na realizáciu vašich nápadov. Zahraniční dobrovoľníci na Slovensku pôsobia napríklad v centrách voľného času, podieľajú sa na ochrane prírody či záchrane historických pamiatok, ale pracujú i s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Európska dobrovoľnícka služba je teda výbornou príležitosťou, ako prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania nadobudnúť nové skúsenosti a kompetencie, ktoré vám neskôr môžu výrazne pomôcť vo vašom ďalšom smerovaní.

Tie sú zaznamenané v medzinárodne uznávanom certifikáte zvanom Youthpasshttps://www.youthpass.eu/sk/. Certifikát Youthpass pomáha dokumentovať rozvoj kompetencií, potvrdzuje účasť a opisuje príslušný projekt, ktorého ste sa zúčastnili.  Podstatnou súčasťou je plánovanie procesu učenia sa a reflexia osobných vzdelávacích výstupov účastníkov.

Cieľom je podporiť uznávanie neformálneho vzdelávania a práce s mládežou. Certifikát samozrejme nie je viazaný iba na EDS, ale získate ho po absolvovaní akejkoľvek mobility programu Erasmus+.

Na koho sa môžete v prípade záujmu obrátiť?

Európska dobrovoľnícka služba je súčasťou komplexného programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a na Slovensku ju riadi Národná agentúra Erasmus+, ktorá je súčasťou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Práve Národná agentúra prijíma vaše žiadosti o finančný príspevok a zodpovedá aj za schvaľovanie projektov.


V prípade, že by ste o Európsku dobrovoľnícku službu mali záujem a chcete sa o nej dozvedieť viac, obráťte sa na Európsku informačnú sieť Eurodesk, kde vám veľmi radi poskytnú informácie a odpovede na všetky vaše otázky alebo napíšte e-mail na erasmusplus@iuventa.sk.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030