IUVENTA / Novinky IUVENTA / EURÓPSKA KOMISIA SPÚŠŤA YOUTH WIKI - ONLINE ENCYKLOPÉDIU O MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE

EURÓPSKA KOMISIA SPÚŠŤA YOUTH WIKI - ONLINE ENCYKLOPÉDIU O MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE

13. 12. 2017

EURÓPSKA KOMISIA SPÚŠŤA YOUTH WIKI - ONLINE ENCYKLOPÉDIU O MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE

Európska komisia spúšťa Youth Wiki -  online encyklopédiu o mládežníckej politike

Youth Wiki je porovnateľnou encyklopédiou národných systémov, politík a aktivít zameraných na mládež.  Cieľom portálu je propagovať Európsku  spoluprácu v oblasti mládeže a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní.

Európska komisia slávnostne otvorí Youth Wiki na konferencii 12.12. 2017 v Bruseli. Konferencia bude prístupná verejnosti aj prostredníctvom priameho internetového vysielania.

MŠVVaŠ SR  (Odbor mládeže) poverilo úlohou Národného korešpondenta Asociáciu Centier voľného času SR. V spolupráci s externými expertmi boli zozbierané informácie z oblastí vzdelávania, zamestnanosti, participácie, sociálneho začleňovania, globálneho vzdelávania, zdravia a i.

 

Informácia pre IT:

 

Link na Youth Wiki:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki

Link na streaming Youth Wiki Launch Confference

https://webcast.ec.europa.eu/working-meeting-with-the-national-correspondents-of-the-youth-wiki-12-12-17

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030