IUVENTA / Novinky IUVENTA / IUVENTA BUDE PATRIŤ MALÝM PLAVCOM

IUVENTA BUDE PATRIŤ MALÝM PLAVCOM

17. 3. 2017

Generálna riaditeľka IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže, PaedDr. Alena Minns, PhD. a zástupca starostu Mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Mgr. Ľuboš Krajčír, podpísali dnes zmluvu o prenájme plavárne na plavecké kurzy pre žiakov dúbravských základných škôl.

V rámci pilotného kurzu, ktorý je určený pre žiakov vo veku 8 – 10 rokov budú plavecký bazén využívať žiaci zo štyroch základných škôl v Dúbravke – ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ Sokolíkova.

IUVENTA na základe svojho zamerania na podporu voľnočasových aktivít mládeže, sa rozhodla podporiť tento projekt poskytnutím zľavy z ceny prenájmu bazénu na pilotný kurz, ktorý sa uskutoční v období od 20. 3. 2017 do 28. 4. 2017.

Generálna riaditeľka IUVENTY, PaedDr. Alena Minns, PhD. a zástupca starostu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Mgr. Ľuboš Krajčír, pri podpise zmluvy zároveň vyjadrili spoločný záujem na ďalšej spolupráci medzi inštitúciou a Mestskou časťou.


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030