IUVENTA / Novinky IUVENTA / IUVENTA EMPOWERs REGIONs - Prešov

IUVENTA EMPOWERs REGIONs - Prešov

2. 3. 2020

IUVENTA EMPOWERs REGIONs - Prešov
Srdečne vás pozývame na regionálnu konferenciu „IUVENTA EMPOWERs REGIONs - Prešov“ zameranú na uznávanie prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorá sa uskutoční v utorok, 17. marca 2020 v čase od 09:00 - 15:00 v Prešove.

Cieľom konferencie je zviditeľňovanie témy neformálneho vzdelávania a prepájanie všetkých, ktorí si uvedomujú, že neformálne vzdelávanie má hrať dôležitú úlohu pri výchove a príprave mladej generácie na uplatnenie sa v živote. Za týmto účelom oslovujeme dôležitých aktérov v práci s mládežou v Prešovskom kraji (zástupcov samosprávy, zamestnávateľov, mládežníckych organizácií, škôl, lektorov, MVO a pod.), aby sa stali signatármi Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a pozývame ich k spolupráci pri vytváraní príležitostí na kvalitnejší život mladých ľudí.

Táto regionálna konferencia v Prešove svojim obsahom nadväzuje na celoslovenskú konferenciu "Empower - no uznaj", ktorá sa uskutočnila 11.12.2019 v Bratislave. Počas nej podpísalo Deklaráciu ďalších 25 nových signatárov.
https://www.youtube.com/watch?v=U0_uttGBys0

Na podujatie sa prosím zaregistrujte prostredníctvom online registračného FORMULÁRA:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogDxUmP8YG4ZHsGAP_r8z6eRUOFNPVEhBNlU4RzZFSkNWQUtJTFJQVkYzNS4u

Registrácia je otvorená do 10.03.2020, prípadne do naplnenia kapacity podujatia. Za organizáciu sa konferencie môžu zúčastniť 3 zástupcovia (pričom je potrebné, aby sa každý registroval osobitne).


Detailný program konferencie a presná adresa konania budú zaslané zaregistrovaným a potvrdeným účastníkom konferencie.

Veríme, že nás potešíte svojou prítomnosťou.

Kontakt na organizátora:
Mgr. Soňa Štefančíková, IUVENTA - regionálna koordinátorka pre Prešovský kraj
Mobil: +421 917 402 522
E-mail: sona.stefancikova@iuventa.sk

 

          poster_iuventa empowers prešov-page-001          predbežný program empower_prešov-page-001

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030