IUVENTA / Novinky IUVENTA / IUVENTA je súčasťou projektu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy v sieti COST

IUVENTA je súčasťou projektu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy v sieti COST

22. 11. 2019

IUVENTA je súčasťou projektu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy v sieti COST

Od 14. októbra 2019 je IUVENTA súčasťou európskeho programu „COST“ na podporu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy, v rámci projektu „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ (RNYN) CA 18213 – sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie NEETov z vidieckych oblastí.

V termíne 21. novembra 2019 IUVENTA hosťovala prvé projektové stretnutie manažmentu projektu, do ktorého je zapojených 21 krajín. Aktivity medzinárodnej siete v rámci projektu sa prioritne zameriavajú na krajiny, ktoré vykazujú vyššiu mieru nezamestnaných mladých ľudí, ktorí sa nezúčastňujú vzdelávania a odbornej prípravy z vidieckych oblastí.

V rámci projektu vznikne:

  • multidisciplinárna sieť odborníkov z krajín EÚ, ktorá vytvorí výskumnú metodológiu a umožní porozumieť sociálnemu vylúčeniu mladých NEETov z vidieka,
  • komparatívna štúdia, ktorá vytvorí profil nezamestnaných mladých NEETov z celej Európy a umožní zadefinovať nápravné opatrenia v tejto oblasti.

Prostredníctvom projektu budú vytvorené a podporené výskumné kapacity, ktoré sa zameriavajú na problematiku týkajúcu sa nezamestnanej mládeže a mládeže vo všeobecnosti. Študenti PhD. štúdia a začínajúci výskumníci budú podporení v rámci mentoringového programu, tréningových škôl, aktívnej účasti na workshopoch a konferenciách, s možnosťou zúčastniť sa na krátkodobých výskumných pobytoch, čo podporí rast výskumných kapacít v oblasti mládeže aj na Slovensku.   

Autorka článku: Alena Minns, kontakt: alena.minns@iuventa.sk 

foto cost 2


foto cost 4


foto cost 3

Foto: IUVENTA

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030