IUVENTA / Novinky IUVENTA / IUVENTA na Pohode 2019

IUVENTA na Pohode 2019

15. 7. 2019

IUVENTA na Pohode 2019

Festival Pohoda, ktorý sa koná každoročne od roku 1997 začiatkom júla v areáli bývalého vojenského letiska v Trenčíne, je svojou neopakovateľnou atmosférou a kapacitou 30 000 návštevníkov, festivalom známym po celom svete. Minulý rok sa stala Pohoda víťazom v rámci najprestížnejších festivalových cien European Festival Awards a tento rok získala až dve víťazstvá vo svojich kategóriách.

Už 23 rokov Pohoda vytvára jedinečný priestor na stretnutie rôznych kultúr a pohľadov na svet, je oslavou slobody a tolerancie, miestom budovania starých a vytvárania nových priateľstiev. Vzhľadom na cieľovú skupinu festivalu (15-35 rokov), zúčastňuje sa ho pravidelne aj IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prostredníctvom Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Národného koordinátora siete Eurodesk. Spolu s Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) sme boli aj tento rok súčasťou EUrópa stage stanu, ktorý zastrešuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Počas 3 festivalových dní sme v EÚ fun zóne pre návštevníkov pripravili rôzne druhy aktivít, šírili informácie o programe Erasmus+ a Európskom zbore solidarity, pričom si mali možnosť zasúťažiť o naše propagačné materiály. Prezentovali sme význam práce s mládežou a príklady dobrej praxe cez medzinárodnú prácu v rámci programu Erasmus+ aj prostredníctvom aktívneho dobrovoľníka v práci s mládežou zo Slovenska a motivovali účastníkov zapájať sa do medzinárodných projektov. Naším cieľom je motivovať mladých ľudí zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít a Európskeho zboru solidarity, pričom kladieme dôraz aj na aktuálnu potrebu informovať o vzostupe extrémistických skupín a narastajúcej radikalizácii mladých ľudí na Slovensku.

Počas festivalu odzneli v stane EÚ diskusie na rôzne témy týkajúce sa aj budúcnosti mladých ľudí v Európe. Úvodnou a očakávanou bola diskusia s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, ktorá prilákala do nášho stanu veľké množstvo mladších ale i starších ľudí. Návštevníci privítali prezidentku búrlivým potleskom, pričom počas rozhovoru s ňou stan naplnil svoju max. kapacitu.

Pohoda bola i tento rok inšpirujúcim miestom pre našu prácu s mládežou. Vymenili sme si navzájom množstvo informácií, ktoré majú veľký význam v životoch mladých ľudí a v rámci finálneho odovzdávania cien sme vám spolu s Ladislavom Mikom, vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, odovzdali desať darčekových balíčkov v mene IUVENTY a Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Tešíme sa na spoločné stretnutia na Pohode 2020!


                                

                                 foto_pohoda 7


                                 foto_pohoda 1

 

                                 foto_pohoda 2

 

                                 foto_pohoda 5

 

                                 foto_pohoda 3

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030