IUVENTA / Novinky IUVENTA / IUVENTA podpísala Memorandum o spolupráci s I AMbitious

IUVENTA podpísala Memorandum o spolupráci s I AMbitious

8. 7. 2020

IUVENTA podpísala Memorandum o spolupráci s I AMbitious

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže podpísala v júni 2020 Memorandum o spolupráci s OZ I AMbitious. I AMbitious okrem iného poskytuje ročný intenzívny program neformálneho vzdelávania pre aktívnych mladých ľudí. Účastníci programu sú prepájaní s profesionálmi, ktorí im odovzdávajú svoje osobné i profesijné skúsenosti a vedomosti. Mladí ľudia majú priradených mentorov a počas jedného roka si vyskúšajú pracovať na dobrovoľníckych projektoch, projektoch pre samosprávu, súkromnú firmu a napokon aj na osobnom projekte. Počas celého roka absolvujú množstvo workshopov od renomovaných koučov a lektorov na rôzne témy mäkkých zručností, ktoré ich pripravia do života.

Okrem tohto projektu, stojí I AMbitious aj za novou platformou pre neformálne vzdelávanie – GROWNI, ktorá umožňuje mladým ľuďom rásť cez rôzne príležitosti. Po prihlásení sa môžu rozvíjať prostredníctvom webinárov od uznávaných lektorov a organizácií neformálneho vzdelávania. Zároveň môžu využiť poradenstvo mentorov na rôzne témy, ktorým sa plánujú v budúcnosti venovať. Platforma im poskytuje aj možnosť nájsť si zaujímavú stáž alebo pracovnú ponuku. IUVENTA je súčasťou tejto platformy už od jej vzniku a sú na nej umiestnené webináre, ktoré organizovala s uznávaným lektorom mentoringového programu IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa), Dávidom Králikom.

Na obidvoch uvedených iniciatívach plánuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže s I AMbitious spolupracovať a aj z dôvodu posilnenia a systematizácie vzájomnej spolupráce v neformálnom vzdelávaní mladých ľudí na Slovensku, podpísali spoločné memorandum.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030