IUVENTA / Novinky IUVENTA / Iuventa spustila kampaň na podporu účasti mladých ľudí v komunálnych voľbách

Iuventa spustila kampaň na podporu účasti mladých ľudí v komunálnych voľbách

7. 9. 2018

Iuventa spustila kampaň na podporu účasti mladých ľudí v komunálnych voľbách

V období september až október 2018 spustila Národná agentúra Erasmus+, sídliaca v organizácii IUVENTA – Slovenský Inštitút mládeže v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, kampaň pod názvom SME NA ŤAHU. Národná agentúra Erasmus+ sa touto kampaňou zameriava na jednu zo svojich hlavných priorít, ktorou je participácia mládeže. 

V zmysle „Správy o mládeži 2018“, ktorá na základe prieskumov mapuje súčasný život mladých ľudí na Slovensku, medzi nimi prevažuje názor, že majú len veľmi malý alebo žiadny vplyv na fungovanie svojej samosprávy. Aj v súvislosti s týmto poznatkom je cieľom kampane SME NA ŤAHU predovšetkým podpora účasti prvovoličov a mladých ľudí na komunálnych voľbách. 

Kampaň pozostáva z vydania publikácie pod rovnomenným názvom, ktorá poukazuje na základné princípy fungovania samospráv a možnosti participácie na jej činnosti. Publikácia bude voľne šíriteľná a stane sa aj súčasťou prezentácie prostredníctvom informačných kanálov Združenia miest a obcí Slovenska. 

Sprievodnou aktivitou k publikácii je súťaž, ktorej výstupom bude video, vytvorené mladými ľuďmi, ktorí poukazujú na silné či slabé stránky svojej obce. Týmto spôsobom budú mladí ľudia poukazovať na dôležitosť komunálnych volieb a vyzývať svojich rovesníkov k účasti na nich. Termín ukončenia súťaže je 30. 9. 2018 a bližšie informácie sú dostupné na web stránke IUVENTY - www.iuventa.sk  v časti „novinky“.


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030