IUVENTA / Novinky IUVENTA / IUVENTA udeľovala certifikáty školám zapojeným do pilotného programu Škola bez nenávisti

IUVENTA udeľovala certifikáty školám zapojeným do pilotného programu Škola bez nenávisti

25. 6. 2019

IUVENTA udeľovala certifikáty školám zapojeným do pilotného programu Škola bez nenávisti

Spolu sedem škôl sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo do pilotného ročníka programu pod názvom Škola bez nenávisti, ktorý realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy Bez nenávisti na internete. Vo štvrtok 20. júna 2019 sa v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave uskutočnilo záverečné vyhodnotenie pilotného ročníka programu za prítomnosti štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmannovej, riaditeľa odboru mládeže MŠVVaŠ SR Ivana Hromadu a generálneho riaditeľa IUVENTY Róberta Hronského. Na podujatí sa stretli zástupcovia škôl zapojených do pilotného ročníka 2018/2019, ktorým boli za úspešné absolvovanie programu udelené certifikáty.

Škola bez nenávisti je program určený pre základné a stredné školy, ktoré sa chcú rozvíjať v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských práv. Ponúka školám nástroje na audit v oblasti prevencie šikanovania a nenávistných prejavov na školách, program rozvoja školy a dosiahnutie štandardu kvality. Zámerom rezortu školstva je naďalej podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi. Preto ministerstvo poverilo organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu, ktorý bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku svojim 1. ročníkom.

Ivan Hromada na úvod ocenil úsilie a aktivitu škôl zapojených do pilotného ročníka programu, ktorá „plynie z toho, že si spoločne uvedomujeme dôležitosť ochrany ľudských práv a potrebu odsúdenia nenávistných prejavov.“ Ivan Hromada ďalej hovorí: „Obzvlášť ma znepokojujú nedávne údaje, ktoré dokazujú, že pred sebou máme stále dlhú cestu. Prieskum Rady mládeže Slovenska odhalil, že slovenská mládež čerpá až v 93 percentách informácie z blogov bez ich reálneho overenia.“

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vyjadrila názor, že „on-line priestor, rovnako ako aj off-line, predstavujú pre mladých ľudí nové príležitosti, výzvy no zároveň aj hrozby. V oboch sa mladý človek môže stať, a často stáva, obeťou či svedkom porušovania ľudských práv.“ Krátko pred odovzdaním certifikátov poďakovala školám zapojeným do pilotného ročníka programu: „Aj vďaka vášmu aktívnemu a otvorenému prístupu môže byť stále viac mladých ľudí vedených  k tolerancii a vzájomnému rešpektu.“

Podujatia sa taktiež zúčastnili zástupcovia škôl, ktoré uspeli vo výberovom konaní do 1. ročníka programu pre obdobie 2019/2020. Účastníci mali možnosť zhodnotiť pilotný ročník programu, stretnúť sa s autorským expertným tímom a dozvedieť sa viac o výsledkoch, ako aj o tom, čo školy získali a môžu získať v pokračovaní programu Škola bez nenávisti.

 

Certifikáty boli udelené školám:

 • Súkromná základná škola Dneperská 1, Košice - Mgr. Monika Pachingerová
 • Základná škola A. Sládkoviča, Sliač - Mgr. Petra Gafriková
 • ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Bratislava - Mgr. Natália Lednická
 • Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin - Mgr. Lukáš Ozaniak
 • Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou – Ing. Jaroslava Žemberová
 • Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice - RNDr. Janka Lacková

 

Školy zaradené do prvého ročníka:

 • Súkromná stredná umelecká škola Žilina
 • Základná škola Pavla Marcelyho Bratislava
 • Základná škola s materskou školou Rišňovce
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany
 • Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica
 • Základná škola Bystré
 • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra 
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského Nitra
 • Základná škola sv. Jozefa Hlohovec
 • Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Čadca
 • Základná škola Kláry Jarunkovej Podbrezová
 • Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
 • Gymnázium Škrobárová Košice
 • Základná škola v Kvačanoch Liptovská Sielnica
 • Základná škola Hliník nad Hronom
 • Základná škola s materskou školou Golianovo
 • Gymnázium L. Novomeského Bratislava
 • Základná škola Jozefa Horáka Banská Štiavnica
 • Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov
 • Základná škola Andreja Kmeťa Levice

 

 foto_sbn_8 

foto_sbn_5 

foto 

 foto_sbn_9

foto_sbn_4 

foto_sbn_18                foto_sbn_17

 foto_sbn_11                foto_sbn_12

 foto_sbn_13

foto_sbn_14 

foto_sbn_15                foto_sbn_19

foto_sbn_certifikaty 

 foto_sbn_tim

 foto_sbn_nove skoly2

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030