IUVENTA / Novinky IUVENTA / KAMPAŇ BEZ NENÁVISTI NA INTERNETE SPÚŠŤA NOVÉ ŠKOLENIA

KAMPAŇ BEZ NENÁVISTI NA INTERNETE SPÚŠŤA NOVÉ ŠKOLENIA

30. 8. 2016

Ako nás ovplyvňuje online prostredie? V čom spočívajú riziká sociálnych sietí? Kde je hranica slobody prejavu a podnecovania nenávisti? Ako vzdelávať mladých k dodržiavaniu ľudských práv?

Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania Prešov pozýva mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na víkendové školenie v termíne 30. septembra - 2. októbra 2016 v Terchovej (účastníci zo stredného Slovenska) a 7. - 9. októbra 2016 v Poprade (účastníci z východného Slovenska), ktorého cieľom je zvýšiť kapacity organizácií a neformálnych skupín zapojených do kampane "Bez nenávisti na internete" prostredníctvom využitia manuálu Bookmarks pri práci s mládežou.

Účastníci musia spĺňať tieto podmienky: rezident Slovenskej republiky, vek 18+, aktívne pôsobenie v treťom sektore (mimovládna organizácia, žiacka rada, neformálna skupina a pod.). Predchádzajúca skúsenosť s aktivitami na ochranu ľudských práv je výhodou.

Viac informácií nájdete v pozvánke: pozvánka_východ a pozvánka_stredPrihlasovanie prebieha do 15. septembra 2016.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030