IUVENTA / Novinky IUVENTA / Každý iný, všetci rovní

Každý iný, všetci rovní

4. 5. 2020

Každý iný, všetci rovní

Viac ako dvanásť rokov práce so skutočným príbehom reálnych ľudí v našom okolí prinieslo veľa zaujímavých skúseností a štúdií. Na začiatku to bola najmä práca s mládežou, kde sa príbeh stal najsilnejším nástrojom búrania stereotypov a predsudkov u mladých ľudí. Neskôr sa začal príbeh využívať ako nástroj prípravy budúcich dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou. V súčasnosti storytelling presahuje v rôznych formách už aj do formálneho vzdelávania.

Slovensko píše históriu Živých knižníc už od roku 2007. V tomto roku zabezpečila IUVENTA implementáciu kontaktných Živých knižníc na Slovensku, a  to prostredníctvom tréningu Živých kníh a knihovníkov, realizácie kontaktných Živých knižníc a prípravy metodickej príručky: Živé knihy – Nechajme knihy rozprávať (2008). V  tejto svojej činnosti IUVENTA pokračuje aj naďalej a každoročne realizuje tréning pre Živé knihy a knihovníkov, kontaktné Živé knižnice a pripravuje rôzne metodické príručky a akreditované vzdelávacie programy. 

V roku 2020 sme vydali publikáciu o storytellingu a jeho využití v práci s mládežou: Využitie storytellingu v práci s mládežou (2020).

Ďalej pre vás pripravujeme:
– Online webináre „Využívajme príbehy vo vzdelávaní“,
– Tréning živých kníh a knihovníkov,
– Kontaktné Živé knižnice (Michalovce, Rožňava, Lučenec, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Bardejov),
– Metodickú príručku – Využívajme príbehy vo formálnom vzdelávaní

zk_2020_pripravujeme_plagát 

 

Kontaktná Živá knižnica – raz vidieť a zažiť je viac, ako 100-krát o tom počuť

Živé knižnice fungujú presne tak, ako klasické knižnice: čitatelia prídu a požičajú si knihu na limitovaný čas. Po prečítaní vrátia knihu späť do knižnice, a  keď chcú, môžu si vypožičať inú knihu. Rozdiel je len v  tom, že v  Živej knižnici si čitatelia vypožičiavajú “Živé knihy“. A do príbehu vstupujú cez osobný dialóg s človekom, ktorý čitateľovi sprostredkováva svoj osobný, odžitý príbeh. Spravidla sú Živými knihami ľudia reprezentujúci zraniteľné alebo znevýhodnené skupiny v  spoločnosti. Kým Živou knihou by mal byť len človek, ktorý prešiel cielenou prípravou, čitateľom môže byť hocikto v  našej spoločnosti. Od detí v materskej škole až po manažérov veľkých firiem. 

A čo o Živých knižniciach hovoria ich čitatelia? 

Pozrite si videá:

Živé knihy a ich čitatelia  – https://youtu.be/dE5mVWrvnzI

Význam Storytellingu – https://youtu.be/Fy1Z-tcdBGc 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030