IUVENTA / Novinky IUVENTA / Koronavírus a dopad na realizáciu Erasmus+ projektov

Koronavírus a dopad na realizáciu Erasmus+ projektov

26. 2. 2020

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a SAAIC Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, by radi poskytli bližšie informácie o postupe realizátorov projektov Erasmus+ v súvislosti s hrozbou koronavírusu vo svete. nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (2019-nCoV) národné agentúrupozorňujú na potrebu zvýšenej opatrnosti pri plánovaní mobilít do postihnutých oblastí

Na základe stanoviska Európskej komisie zo dňa 31.1.2020 25.2.2020 je na rozhodnutí účastníckych organizácií programe a individuálnych účastníkoch, ako realizovať plánované aktivity, prípadne posunúťak je to možnécesty plánované do oblastí, ktoré postihnuté týmto ochorením. Národné agentúry programu Erasmus+ odporúčajú realizátorom projektov Erasmus+

  • monitorovať cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
  • kontinuálne sledovať vývoj situácie aj prostredníctvom komunikácie s partnerskou organizáciou prípade potreby v dostatočnom predstihu prijať vhodné opatrenia, napr. zmenou termínu vycestovania do postihnutej oblasti,
  • zabezpečiť primerané cestovné poistenie účastníkom mobilít,
  • informovať účastníkov projektových aktivít o opatreniach na ochranu zdravia, vrátane cestovných odporúčaní, ako sa chrániť, uverejnených na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR,
  • zistiť kontaktné údaje na slovenský zastupiteľský úrad danej krajine. 
Národná agentúra môže uplatniť inštitút vyššej moci pre mobility plánované/realizované do/z oblastí, ktoré by indikovali výskyt koronavírusu. Takéto žiadosti budú posudzované individuálnetohto dôvodu národné agentúry odporúčajú, aby ich príjemcovia bezodkladne informovali akýchkoľvek zmenách v projekte v tejto súvislosti a aby starostlivo odkladali všetky súvisiace informácie a dokumentáciu. Dovoľujeme si upozorniť, že národné agentúrnemajú žiadne kompetencie vyjadrovať sa k stupňu riziknákazy alebo ohrozenia v jednotlivých krajinách. Tieto informácie nájdete na stránkach MZVaEZSR, Európskej únie, WHO Svetovej zdravotníckej organizácie, ECDC Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu osôb.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030