IUVENTA / Novinky IUVENTA / MEDZIREZORTNÁ PRACOVNÁ SKUPINA PRE ŠTÁTNU POLITIKU V OBLASTI MLÁDEŽE

MEDZIREZORTNÁ PRACOVNÁ SKUPINA PRE ŠTÁTNU POLITIKU V OBLASTI MLÁDEŽE

26. 10. 2016

10. novembra 2016 sa uskutoční pracovné stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže v priestoroch Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže. Stretnutie realizuje Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Iuventou. Obsahom stretnutia bude prezentácia výsledkov a priebehu Európskej konferencie mládeže v Košiciach, Národnej konferencie mládeže v Žiline, výstupov z realizovaných worskhopov Medzirezortnej pracovnej skupiny na témy - Vzdelávanie, Zdravie a zdravý životný štýl, Dobrovoľníctvo, hodnotenie roka 2016. Stretnutia sa zúčastnia zástupcovia príslušných sektorov. Výstupy stretnutia budú dostupné webovej stránke Iuventy.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030