IUVENTA / Novinky IUVENTA / Mládežnícka delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

Mládežnícka delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

6. 9. 2018

Mládežnícka delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prijala na svojej pôde dňa 5.9.2018 mládežnícku delegáciu a zástupcov Korean Youth Work Agency (KYWA) z Južnej Kórey. Pri tejto príležitosti boli na stretnutie prizvaní - zástupca Oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a zástupcovia mládežníckych organizácií - CVČ Štúrovo, Študentskej rady vysokých škôl SR, Národného mládežníckeho parlamentu, Duke of Edinburgh, Slovenského skautingu a Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Stretnutie vytvorilo priestor pre zaujímavú výmenu informácií a diskusiu o mládežníckej politike na Slovensku a v Kórejskej republike. 

Dňa 6.9.2018 bola delegácia prijatá zamestnancami Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorí jej členov oboznámili o možnostiach prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj o samotných činnostiach, ktoré sú predmetom neformálneho vzdelávania.

Kórejská delegácia má v čase trvania návštevy na Slovensku od 4.9. do 11.9.2018 pripravený zaujímavý kultúrno-vzdelávací program. V Bratislave navštívi delegácia Veľvyslanectvo Kórejskej republiky na Slovensku, Národnú Radu SR, Bratislavský hrad a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Mládežníci tiež budú mať možnosť vzdelávať sa interaktívnou formou v zážitkovom vedeckom centre Aurelium, či priamo vidieť prácu s mládežou v praxi počas návštevy ZUŠ Miloša Ruppeldta. 

Vo viacerých mestách na Slovensku bude delegácia diskutovať na odborné témy so zástupcami mládežníckych organizácií. V rámci oboznamovania sa so slovenskou kultúrou, tradíciami a historickými pamiatkami navštívi delegácia Dom remesiel v Slovenskej Ľupči, Spišský hrad a Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici. V Starej Ľubovni sa dozvie o systéme fungovania CVČ na Slovensku, v Košiciach navštívi Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a interaktívne centrum Steel Park. Delegáciu tiež príjmu zástupcovia VÚC Košice a Regionálneho centra mládeže. 

Jedinečnou ukážkou slovenských prírodných krás bude návšteva Vysokých Tatier v podobe ľahkej turistiky.  

Návšteva kórejskej mládežníckej delegácie sa realizuje ako recipročná návšteva v rámci Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom rodovej rovnosti a rodiny v Kórejskej republike. Prvý výmenný pobyt mládežníckych delegátov sa realizoval v júli 2018, kedy slovenská mládežnícka delegácia navštívila Južnú Kóreu. 

 foto_delegacia z korey_ambasada_04092018

Prijatie na Veľvyslanectve Kórejskej republiky v Bratislave, dňa 4.9.2018

 

foto_delegacia z korey_iuventa_05092018 

foto_iuventa1 

foto_iuventa2 

Delegácia v org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dňa 5.9.2018

foto_zus ruppeldta 

foto zuš 9 

 Návšteva ZUŠ Miloša Ruppeldta, dňa 5.9.2018

foto nrsr 3 

foto_delegacia z korey_nr sr_05092018 

Exkurzia v Národnej rade SR, dňa 5.9.2018

 foto hrad1

foto nrsr 2 

Bratislavský hrad, dňa 5.9.2018 

foto_delegacia z korey_slavin_05092018 

foto_delegacia z korey_slavin2_05092018 

Slavín, dňa 5.9.2018 

foto_msvvas sr foto_msvvas sr2

foto_msvvas sr3 

foto_msvvas sr4 

 Prijatie delegácie na Odbore mládeže, MŠVVaŠ SR dňa 6.9.2018 

foto aurelium 3 

foto aurelium

Aurelium Bratislava dňa 6.9.2018

dom remesiel slovenska lupca 

dom remesiel slovenska lupca2 

Dom remesiel Slovenská Ľupča, dňa 6.9.2018

strbske pleso 

vysoke tatry3 

Štrbské Pleso - Vysoké Tatry, dňa 7.9.2018

spissky hrad 

 Spišský hrad, dňa 9.9.2018

foto_zastupenie ek2 

foto_zastupenie ek 

Návšteva Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku, dňa 10.9.2018 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030