IUVENTA / Novinky IUVENTA / MLADÍ ĽUDIA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA

MLADÍ ĽUDIA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA

22. 3. 2017

Zámerom projektu je zvýšiť u mladých ľudí aktívnu participáciu na hodnotách slobody, tolerancie a antidiskriminácie a to prostredníctvom posilnenia práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.

Cieľom projektu je lepšie porozumieť vzdelávaniu o ľudských právach v oblasti mládeže, podporiť pracovníkov s mládežou a školiteľov vo využívaní modulov vzdelávania o ľudských právach, ako aj zlepšiť a rozvíjať postupy v práci s mládežou v danej téme.

Celý projekt, ktorý je naplánovaný na takmer tri roky (od decembra 2016 do novembra 2019), je rozdelený na niekoľko častí. V rámci projektu bude slovenská NA hosťovať prvú fázu školenia školiteľov, ktorá je naplánovaná na začiatok roka 2018.

Výstupom bude katalóg existujúcich modulov školení v práci s mládežou, vzdelávacích zdrojov, sietí, aktérov vzdelávania o ľudských právach relevantných v oblasti mládeže, ako aj Európska správa založená na správach zo zúčastnených krajín.

Školiteľom, pracovníkom s mládežou, ako aj pracovníkom Národných agentúr Erasmus+ by mali pomôcť nové školenia a prispôsobené a novo vytvorené vzdelávacie moduly, v práci s mládežou a jej podpore.

Zhromaždené informácie by mali byť základom na vytvorenie publikácii príkladov dobrej praxe vzdelávania ľudských práv v oblasti mládeže. Z analýzy získaných dát vzídu odporúčania pre politiky na národnej a nadnárodnej úrovni v oblasti vzdelávania ľudských práv v oblasti mládeže. Prispieť k tom by mala aj európska konferencia na tému „Presadzovanie vzdelávania ľudských práv v práci s mládežou“, ktorá sa bude konať v druhej polovici roka 2019.


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030