IUVENTA / Novinky IUVENTA / Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu dáva do pozornosti výstupy projektov využiteľných v online prostredí

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu dáva do pozornosti výstupy projektov využiteľných v online prostredí

30. 3. 2020

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu dáva do pozornosti výstupy projektov využiteľných v online prostredí

V rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu bolo v ostatnom období podporených niekoľko zaujímavých projektov, ktorých výstupy boli navrhnuté tak, aby sa dali využiť aj v online prostredí. Ide o projekty tzv. Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá, ktorých cieľom je priniesť inovácie a spoluprácu rôznych subjektov alebo sektorov v oblasti práce s mládežou.

Dávame do pozornosti niekoľko príkladov takýchto projektov:

1. Social Challenge - zvýšenie kompetencií a využitie nevyužitého potenciálu mladých ľudí na riešenie európskych sociálnych problémov.

Platforma na prepájanie mladých ľudí s business sektorom prostredníctvom rôznych online výziev viacerých firiem, ktoré chcú pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na pracovnom trhu. 

https://www.challengest.com/#challenges

2. Listen-Reflect–Change - zavádzanie inovatívneho nástroja na formovanie kritického myslenia u mládeže cez osobný a online storytelling.

Online Živá knižnica - Živé knihy sú ľudia ako my. Mnohé z nich kráčajú životom s určitými prekážkami v spoločnosti. Ľudia v online Živej knižnici našli odvahu rozpovedať svoj príbeh a podeliť sa oň s ostatnými. Tým, že ich spoznáte aj vy, sa môžeme spoločne zamyslieť a hľadať riešenia, ako začať spolu hovoriť a zastaviť poukazovanie na rozdiely a predsudky medzi nami.

https://www.onlinezivakniznica.sk/

3. Ebooky - príbehy Živých kníh sú neoddeliteľnou súčasťou  zážitkového storytellingového vzdelávania.

http://eduma.sk/ebooky/

4. Šlabikár neformálneho vzdelávania

E-learning Šlabikár neformálneho vzdelávania je metodická podpora určená pre pracovníkov s mládežou o tom, ako pripraviť, zrealizovať a správne vyhodnotiť aktivitu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

https://www.youthwatch.sk/slabikar-nfv


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030