IUVENTA / Novinky IUVENTA / NÁRODNÉ ŠKOLENIE VZDELÁVANIA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

NÁRODNÉ ŠKOLENIE VZDELÁVANIA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

26. 10. 2017

Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Odborom mládeže Rady Európy pozýva mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na rozšírené školenie v termíne 16. - 19. novembra 2017 v Kráľovej Lehote, ktorého cieľom je zvýšiť kapacity organizácií a neformálnych skupín zaujímajúcich sa o No Hate Speech Movement Rady Európy.

 

Akreditovaný vzdelávací program pripravuje multiplikátorov kampane Rady Európy Bez nenávisti na internete na vedenie workshopov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, zameraných na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam. Okrem tvrdých zručností (právny rámec slobody prejavu a podnecovania nenávisti, techniky overovania zdrojov a kritickej práce s informáciami, využitie reportingových a iných nástrojov boja s nenávistným vyjadrovaním), rozvíja aj techniky facilitácie účastníkov, zameriava sa na skladbu vzdelávacej aktivity a využíva alternatívne naratívy pre online kampane.

 

Viac informácií nájdete v pozvánke: Pozvánka NTC. Prihlasovanie prebieha do 8. novembra 2017.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030