IUVENTA / Novinky IUVENTA / Neformálne o ľudských právach s IUVENTOU

Neformálne o ľudských právach s IUVENTOU

16. 7. 2018

Neformálne o ľudských právach s IUVENTOU

Vzdelávanie k ľudským právam môže byť chápané rôzne. Niektorí odborníci a odborníčky zdôrazňujú právny aspekt ochrany ľudských práv, niektorí historickú a politicko-spoločenskú rovinu a v neposlednom rade hodnoty ľudských práv a postoje. Ak je cieľom vzdelávania k ľudským právam rozvoj kompetencií (nielen poznatkov, zručností, ale aj hodnôt a postojov), kľúčovými sú práve metódy zážitkového učenia a prepojenie všetkých uvedených aspektov.

S takouto ambíciou pripravila Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva seminár Neformálne o ľudských právach, ktorý sa uskutočnil 21. – 23. júna 2018 v Osrblí. Seminár nadväzoval na vzdelávaciu návštevu sídla OSN, ktorú Iuventa udelila ako špeciálnu cenu pri príležitosti XX. výročia Olympiády ľudských práv.

V nadväznosti na návštevu OSN začiatkom mája bola jednou z nosných tém semináru aj „sila inštitúcií“. Účastníci a účastníčky sa oboznámili s problematikou rozhodovania, lobovania a politickej sily verejných inštitúcií, významu mimovládneho sektora a občianskeho života. Spôsob, akým je moc jednotlivých aktérov vstúpiť do rozhodnutí ovplyvnená ich prístupom k informáciám, možnosťou sa organizovať a disponovať zdrojmi, si vyskúšali formou rolových hier.

Spolupráca so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva umožnila prepojiť neformálne vzdelávanie s odbornými znalosťami právneho systému na Slovensku. Účastníci a účastníčky mali možnosť diskutovať, získať nové informácie a „zažiť si“ ľudské práva, extrémizmus, antidiskriminačný zákon, rodovú rovnosť a úskalia kyberšikany. Oboznámili sa s legislatívou, jednotlivými prípadmi, činnosťou strediska v týchto oblastiach a zároveň mali možnosť otvoriť svoje vlastné skúsenosti, hodnoty a diskutovať o možných riešeniach konfliktných situácií či sporov. K podobným formátom v budúcnosti nás motivuje aj hodnotenie semináru účastníkmi.

„Dozvedel som sa mnoho zaujímavých nových informácií z právnej oblasti (o extrémizme, antidiskriminačnom zákone). Rozšíril som si vedomosti v oblasti kyberšikany a moci inštitúcií. Tieto poznatky môžem využiť v praxi pri ochrane svojich práv a práv ostatných.“

„Bolo to super. Príjemné prostredie, milí ľudia, zaujímavé témy, lektori odborníci.“

„Takéto vzdelávanie by sa mohlo konať častejšie, som veľmi rada, že som prišla.“

Pracovať s mladými nás baví!

------------------------------------
V prípade záujmu o realizáciu podobného semináru pre Vašu školu alebo organizáciu, kontaktujte:
Mgr. Michaela Ujházyová, PhD., IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Referát ľudskoprávnej výchovy a prevencie extrémizmu           e-mail: michaela.ujhazyova@iuventa.sk.

 workshop moc inštitúcií 

Workshop „Moc inštitúcií“

 rolové hry_diskriminácia 

Rolové hry „Diskriminácia“    

rolové hry_diskriminácia_2 

Rolové hry „Diskriminácia“

prezentácia výstupov_2 

Prezentácia výstupov

pozorovanie zasadnutia rady pre elimináciu rasovej diskriminácie_unog 

Pozorovanie zasadnutia Rady pre elimináciu rasovej diskriminácie UNOG

slovenská delegácia v areáli osn v ženeve_unog 

Slovenská delegácia v areáli OSN, Ženeva UNOG   


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030