IUVENTA / Novinky IUVENTA / Neformálne vzdelávanie v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul I.

Neformálne vzdelávanie v oblasti: Projektový manažment v práci s mládežou - modul I.

Vzdelávanie je určené pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mládežníckych/mladých dobrovoľníkov, zástupcov samospráv, pracovníkov s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže a absolventov národných projektov KomPrax a Praktik. Cieľom neformálneho vzdelávania je pripraviť účastníkov na samostatné riadenie projektov v oblasti práce s mládežou. Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030