IUVENTA / Novinky IUVENTA / NOVÁ VÝZVA NA GRANT V PROGRAME KOMUNITA MLADÝCH

NOVÁ VÝZVA NA GRANT V PROGRAME KOMUNITA MLADÝCH

22. 8. 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojom portáli výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorá sa týka nového programu KOMUNITA MLADÝCH.

V súlade s cieľmi grantovej schémy Programy pre mládež 2014-2020, ako aj s cieľmi Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020, sa program KOMUNITA MLADÝCH v rokoch 2016 a 2017 zameria na zber údajov a ich analýzu pre potreby tvorby mládežníckej politiky založenej na dôkazoch, a to najmä na:

  • a)    analýzu aktuálneho stavu existujúcich opatrení na miestnej úrovni zameraných na mladých ľudí, vrátane súvisiacich politík a strategických dokumentov,
  • b)    zisťovanie a analýzu potrieb mladých ľudí žijúcich na území daného mesta/obce priamo od mladých ľudí i od tých, čo s nimi pracujú, ako aj triedenie zistených údajov podľa stanovených vekových skupín mládeže,
  • c)    identifikovanie najzávažnejších problémov a výziev, ktorým čelia mladí obyvatelia daného mesta/obce,
  • d)    porovnanie zistení s informáciami a údajmi, ktoré uvádzajú iné výskumy na európskej, národnej alebo regionálnej úrovni.

Výzvu ako aj sprievodcu pre žiadateľov, v ktorom sa nachádzajú všetky dôležité informácie k predkladaniu žiadosti, nájdete na portáli ministerstva tu: http://www.minedu.sk/8588-sk/aktuality/ ako aj na našom portáli TU. Uzávierka prijímania žiadostí je 19. septembra 2016.

Pre potenciálnych žiadateľov o dotáciu v tomto programe sa uskutoční informačný seminár s verejnou konzultáciou v termíne 6.9.2016 o 11:00 h, v priestoroch Krajského Centra voľného času v Trenčíne.

Na seminár je potrebné sa prihlásiť cez tento online prihlasovací formulár: https://goo.gl/forms/kD8TrO2V365ftypR2

 späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030