IUVENTA / Novinky IUVENTA / Podpora práce s mládežou v roku 2020

Podpora práce s mládežou v roku 2020

8. 1. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorú implementuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výzvy sú zamerané na širokú škálu aktivít pre mládež a sú otvorené v rámci programov HLAS mladých, KOMUNITA mladých, PRIORITY mládežníckej politiky, SLUŽBY pre mladých a PODPORA mládežníckych organizácií.

Keďže je v roku 2020 na podporu práce s mládežou k dispozícii o 1 400 000 eur viac ako v predchádzajúcom roku, okrem tradičnej každoročnej podpory systematickej práce s mládežou, krajských rád mládeže, informačných centier mládeže, dobrovoľníckych centier  a strešných organizácií v oblasti práce s mládežou a dobrovoľníctva vyhlásilo tento rok ministerstvo aj výzvy zamerané na podporu nových aktivít výrazne prispievajúcich k zmysluplnému tráveniu voľného času detí a mládeže.

Spomedzi oprávnených aktivít v rámci programu PRIORITY možno spomenúť podporu pohybových a športových aktivít zameraných na prevenciu a podporu fyzického a duševného zdravia mladých ľudí.

V rámci programu PRIORITY bola zároveň po prvýkrát vyhlásená samostatná výzva určená pre centrá voľného času. Oprávnenými sú v nej aktivity, ktoré prispievajú k podpore zmysluplného trávenia voľného času mládeže vrátane rozvoja ich prierezových zručností a aktivity pôsobiace preventívne proti radikalizácii mládeže.

Okrem prevencie chce ministerstvo v tomto roku podporiť aj intervenčné projekty v rámci práce s mládežou, preto v rámci programu SLUŽBY pre mladých sú v roku 2020 oprávnenými aj aktivity na podporu liniek pomoci mladým ľuďom v ťažkostiach a krízových situáciách zamerané na psychologickú a sociálnu pomoc.

Ministerstvo si uvedomuje aj dôležitosť práce s mládežou na lokálnej úrovni, preto v rámci programu KOMUNITA podporí tvorbu strategických dokumentov na miestnej úrovni pre oblasť mládeže vrátane podpory pracovnej pozície koordinátora práce s mládežou, ako aj  implementáciu týchto strategických dokumentov.

Žiadosti je možné podávať do 17. februára alebo 28. februára 2020 podľa typu výzvy.

Ďalšie možnosti využitia prostriedkov z Programov pre mládež nájdete na https://www.pracasmladezou.sk/index.php/ppm/

Odkaz na podanie žiadostí: https://dotacie.iuventa.sk/

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030