IUVENTA / Novinky IUVENTA / POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

19. 5. 2017

Seminár sa uskutoční v termíne 25. 5. 2017 o 14:00 h. v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, na Karloveskej ulici č. 64 v Bratislave.

Cieľom seminára je ponúknuť žiadateľom o dotáciu priestor pre verejné konzultácie a pre objasnenie podmienok výzvy.

 

 

Program stretnutia

14:00 – 14:15 registrácia účastníkov

14:15 – otvorenie seminára, prezentácia cieľov programu Priority mládežníckej politiky: objasnenie podmienok výzvy, oprávnení žiadatelia o grant,  očakávané výstupy, výsledky a dopady projektových zámerov, oprávnené aktivity

15:30 – malé občerstvenie

15:45 – diskusia (priestor pre verejné konzultácie)

16:15 – priestor pre individuálne konzultácie

16:30 – predpokladaný záver seminára

 

Organizačne seminár zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Ak máte záujem o účasť na tomto seminári, vyplňte prosím online prihlasovací  formulár  do 24. 5. 2017  do 12:00 h.

 

Upozornenie:

Účastníkom stretnutia bude možné preplatiť cestovné náhrady do výšky cestovného lístka 2. triedy vlakom pri dodržaní podmienok uvedených v zmluve o cestovných náhradách. Organizátor seminára (Iuventa) zabezpečuje len malé občerstvenie.

 

Link na aktuálnu výzvu: https://www.iuventa.sk/files/documents/4%20iuventa/granty/vyzva_priority_d32017/priority-2017-3_vyzva.pdf

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030