IUVENTA / Novinky IUVENTA / POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K AKTUÁLNEJ VÝZVE V PROGRAME PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY

24. 4. 2017

Seminár sa uskutoční  v termíne 27.4.2017 o 14:00 h. v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, na Karloveskej ulici č. 64 v Bratislave.

Cieľom seminára je ponúknuť žiadateľom o dotáciu priestor pre verejné konzultácie a pre objasnenie podmienok výzvy.

 Program stretnutia

12:45 – 13:00 registrácia účastníkov

13:00 – otvorenie seminára, prezentácia cieľov programu Priority mládežníckej politiky: objasnenie podmienok výzvy, oprávnení žiadatelia o grant,  očakávané výstupy, výsledky a dopady projektových zámerov, oprávnené aktivity

14:15 – malé občerstvenie

14:30 – diskusia (priestor pre verejné konzultácie)

15:00 – priestor pre individuálne konzultácie

15:30 – predpokladaný záver seminára

 

Organizačne seminár zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Ak máte záujem o účasť na tomto seminári, vyplňte prosím online prihlasovací  formulár  do 26.4.2017  do 12:00 h.

 

Upozornenie:

Účastníkom stretnutia bude možné preplatiť cestovné náhrady do výšky cestovného lístka 2. triedy vlakom pri dodržaní podmienok uvedených v zmluve o cestovných náhradách.

 

Link na aktuálnu výzvu: 

https://www.iuventa.sk/files/documents/granty/12_04_2017/priority-2017-2_vyzva.pdf


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030