IUVENTA / Novinky IUVENTA / POZVÁNKA NA KONFERENCIU: BEZ TEBA TO NEJDE

POZVÁNKA NA KONFERENCIU: BEZ TEBA TO NEJDE

28. 11. 2017

 screen shot 2017-11-28 at 16 

Bez teba to nejde: 

V jednotlivých častiach kraja sa uskutočnili okrúhle stoly aj za účasti mladých ľudí s nedostatkom príležitosti, na ktorých boli mladí motivovaní k participácií a k spoluúčasti na živote svojej školy, obce a mesta. Mladí ľudia dostali príležitosť vyjadriť svoj názor a podnety k lepšiemu životu mladých. Informácie a podnety sme spracovali a a budú odprezentované na konferencií. na ktorej vystúpia známi ľudia z Trenčianskeho kraja a z celého Slovenska v oblasti podpory mládežníckej participácie. Medzi účastníkmi budú aj mladí zo zrealizovaných štruktúrovaných dialógov. Na konferencii budú odprezentované výstupy zo štruktúrovaných dialógov, okrúhlych stolov a výstupy z pripravovaného Akčného plánu práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja. V Trenčianskom kraji bolo do novembra 2017 zrealizovaných 5 okrúhlych stolov so zapojením cca 80 mladých ľudí, 10 poslancov a 8 pracovníkov s mládežou.     

 

Na konferencii vystúpia: 

Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas PhD. - primátor Mesta Považská Bystrica

Andrej Juhaniak - predseda Rady mládeže Trenčianskeho kraja

Denis Cáder - líder projektu Bývanie pre mladých

Mgr. Ivan Sikorai - člen Medzisektorovej prac. skupiny pre mládež TSK

Lenka Slovíková - Študentský parlament mesta Považská Bystrica 

 

Program:   09,00 – 9,30 – Prezentácia účastníkov 

09,30 – 10,00 – Uvítanie účastníkov konferencie, príhovor primátora mesta Považská Bystrica  a predsedu Rady mládeže Trenčianskeho kraja 

10,00 – 12,30 – Prezentácia Akčného plánu rozvoja práce s mládežou v TSK na rok 2017, výstupov z okrúhlych stolov, činnosti RMTNK, zaujímavého projektu iniciatíva bývania pre mladých,  ako aj projektu „Mladí ľudia na Považí“ z programu Komunity mladých   

12,30 – Občerstvenie         

 

Aktivitu realizujeme s podporou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v Bratislave  

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030