IUVENTA / Novinky IUVENTA / Prenesme spolu ľudské práva do práce s mládežou!

Prenesme spolu ľudské práva do práce s mládežou!

30. 10. 2018

Prenesme spolu ľudské práva do práce s mládežou!

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je jednou z partnerských organizácií medzinárodného projektu národných agentúr Erasmus+ pre mládež s názvom „National Agencies for Mainstreaming Human Rights – Youth for Human Rights“, ktorého cieľom je tematizovať ľudské práva ako jeden z nosných pilierov práce s mládežou.

Ľudské práva nechápe len ako jednu z mnohých tém či záujmových oblastí, ktoré sú vhodné pre mladých ľudí so záujmom o spoločenské vedy, ale ako základný princíp práce s mládežou. Vzdelávanie k ľudským právam má potenciál podporiť vzájomné porozumenie, rešpekt a hodnoty demokracie medzi mladými ľuďmi. Prepája všetky oblasti života, je možné ho zakomponovať do rôznorodých aktivít, pomáha otvárať kontroverzné témy a zlepšovať atmosféru v kolektíve.

Jedným z cieľov projektu je zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania k ľudským právam. IUVENTA v rámci projektu zrealizovala medzinárodné školenie školiteľov pre sedem partnerských národných agentúr (Estónsko, Rakúsko, Lotyšsko, Nemecko, Belgicko, Chorvátsko, Slovensko), ktoré sa uskutočnilo v júni 2018 v Šamoríne. Školitelia, ktorí absolvovali medzinárodné školenie školiteľov sa stali multiplikátormi vzdelávania k ľudským právam pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou v jednotlivých krajinách. Slovenský tím tvorí skúsená školiteľská trojica: Viera Hincová, Erika Szabóová a Róbert Furiel. Je skvelé, že v projekte máme možnosť využiť rôznorodosť ich zázemia a tém, ktorým sa prioritne venujú. Viera Hincová má dlhoročné skúsenosti ako školiteľka a projektová manažérka v oblasti inklúzie detí s rôznymi formami znevýhodnenia. Erika Szabóová je lektorkou a projektovou koordinátorkou v Nadácii otvorenej spoločnosti a podieľala sa na implementácii programu UNICEF Škola priateľská k deťom. Róbert Furiel sa  venuje rodovej rovnosti a právam LGBTI ľudí právam na Slovensku ako školiteľ, odborník a kampanier.

Na to, čo pre nich znamená vzdelávanie k ľudským právam sme sa ich spýtali predtým, než sa rozhodnete zúčastniť jedného z našich vzdelávaní.

Je pre vás lektorovanie vzdelávania zameraného na ľudské práva už rutinou?

Erika: Rutina to pre mňa určite nie je - a nemyslím si, že k nej niekedy dospejem. Na oblasť ľudských práv vplýva také množstvo aspektov, že každé vzdelávanie je odlišné. Rovnako ako sú odlišní všetci účastníci a účastníčky, ich názory a skúsenosti.

Robo: Školenie akejkoľvek ľudskoprávnej témy je vždy nové a vzrušujúce podujatie. Každý účastník a účastníčka prinášajú jedinečné pohľady a názory, ktoré je treba spolu s plánovaným obsahom pretaviť do zmysluplných výstupov. Vždy si to vyžaduje veľa trpezlivosti a otvorenosti, akceptácie rôznych pohľadov. Teda, rozhodne nejde o rutinu.

Viera: Venujem sa problematike ľudských práv viac ako pätnásť rokov. Rutinou však určite toto vzdelávanie nie je, pretože téma ľudských práv je veľmi dynamická, neustále sa vyvíja a je potrebné reagovať stále na nové výzvy. Keby sa to pre mňa stalo rutinou, asi by bol čas odísť. Vzdelávanie predsa môže účastníkov baviť a chytiť za srdce iba vtedy keď baví a napĺňa aj školiteľa, a témy ako ľudská dôstojnosť, tolerancia a rešpekt nemôžu nikdy zovšednieť.

Našli ste si v projekte Youth for Human Rights niečo nové, čo vás posúva ďalej?

Erika: Jednoznačne práca s cieľovou skupinou, ktorá sa možno doteraz v oblasti ľudských práv cielene nevzdelávala. Teším sa na prípravu školení, no aj na kreatívnu prácu s jednotlivými aktivitami a celkovo na našu vzájomnú interakciu s účastníkmi a účastníčkami a „spoluškoliteľmi“.

Robo: V tomto projekte je pre mňa zaujímavá cieľová skupina. Cielime totiž na ľudí, ktorí sa možno s touto témou ešte nedostali do kontaktu. Takže bolo výzvou aj uvažovať, ako rôzne témy dostaneme do obmedzeného priestoru školenia. Takisto ma baví medzinárodný formát školenia, v rámci ktorého si vymieňame skúsenosti i s inými školiteľmi a školiteľkami.

Viera: Projekt Youth for Human Rights je skvelý v tom, že potencuje využitie neformálneho vzdelávania vo vzdelávaní k ľudským právam, ktoré je vysoko aktuálne, takže ma teší príležitosť prispieť k tomu, aby sa situácia v oblasti vzdelávania mladých ľudí v tomto smere zlepšovala.

Aký má význam ďalšie vzdelávanie k ľudským právam, neprevyšuje ponuka dopyt?

Robo: Práve naopak, myslím si, že na Slovensku je v tejto téme veľmi málo školení, takže túto iniciatívu IUVENTY vítam. Školenie je navyše určené pre ľudí, ktorí s touto témou nemajú veľa skúseností a kladie si za cieľ vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom môžeme spoločne ľudské práva objavovať a klásť rôzne otázky.

Erika: Kvalitných školení je v tejto oblasti ako šafranu. Toto naše sa zároveň odlišuje tým, že je skutočne veľmi interaktívne a je postavené na aktívnom učení prostredníctvom vlastného zážitku.

Viera: Dorastajú nám nové generácie mladých ľudí a súčasne je v tejto téme stále čo objavovať a hľadať ako ju inovatívne uchopiť v každodennom živote. A možno práve ten dôraz na prepojenie na každodenný život je tým, čo je pre tento projekt špecifické a bude určite prínosom.

Prečo by mali ľudia prísť na toto vzdelávanie?

Viera: Pretože bude dynamické, ponúka nové možnosti a nové nástroje na uchopenie problematiky a preto, lebo zažijú určite veci, ktoré inde zažiť nemôžu. Ale to určite dopredu nebudeme prezrádzať. Prezradíme iba to, že sa môžu tešiť na školenie, ktoré ich bude baviť, a budú ho vedieť preniesť do svojej praxe.

Robo: Rozhodne pre kombináciu ľudského faktora školiteľov a školiteliek, ktorí sa v tejto téme pohybujú už dlhší čas, jedinečnosti témy a otvoreného, postupného prístupu ku téme. Zároveň sa na školeniach vytvorí komunita ľudí s podobnými záujmami a motiváciou vnášať do svojej práce tému ľudských práv.

Erika: Vzletne povedané - lebo im zmení život! Z pohľadu školiteľky - aby im pomohlo zmeniť k lepšiemu aj životy ostatných. 😊

Náš tím vám (nielen) o svojich skúsenostiach a možnostiach vzdelávania k ľudským právam viac prezradí na jednom z týchto školení:

8. – 11. novembra v Lučenci (Hotel Pelikán)

Registrujte sa do 4. novembra 2018 prostredníctvom registračného formulára.

29. novembra – 2. decembra v Košiciach (miesto konania bude upresnené)

Registrujte sa do 15.11.2018 prostredníctvom registračného formulára.

Vzdelávanie, ubytovanie a strava sú bezplatné. Viac informácií o školení nájdete na https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia.alej
alebo kontaktujte koordinátorku projektu Youth for Human Rights na e-mail: michaela.ujhazyova@iuventa.sk

yfhr-30


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030