IUVENTA / Novinky IUVENTA / Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

9. 10. 2018

Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozširuje ponuku vzdelávaní pre tých z vás, ktorí sa chcú naučiť ako v práci s mládežou prispieť k znižovaniu rodovo podmieneného násilia. V práci s mládežou sa ocitáme neraz v citlivých situáciách.

Chcete vedieť ako predchádzať násiliu, a ako pracovať s mladými ľuďmi zažívajúcimi násilie? Zážitkové vzdelávanie Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou vám v tom pomôže.

Vzdelávanie má tri časti, na ktorých budeme postupne otvárať nasledovné témy:

·      1. časť: Okrem základných východísk ľudských práv a rodovej rovnosti sa oboznámite s problematikou rodovo podmieneného násilia, jeho dynamikou, vzorcami násilia, ako aj faktormi, ktoré k nemu prispievajú.

·      2. časť: Budete sa venovať špecifickým formám násilia, s ktorým sa mladí ľudia môžu stretávať častejšie: tzv. násilie objavujúce sa v prvých vzťahoch, násilia, ktorého svedkyňami a svedkami sa môžu stať v rodine alebo ho môžu zažívať doma (násilie na ženách s dopadom na deti/mládež) a násilia, s ktorým sa mladí ľudia môžu stretávať v rovesníckych skupinách, alebo v prostredí vzdelávania a voľnočasových aktivít, vrátane rodovo podmieneného šikanovania.

·      3. časť: Do tretice sa oboznámite s možnosťami rodovo citlivého prístupu k vzdelávaniu a výchove ako nástroja prevencie rodovo podmieneného násilia, s užitočnými vzdelávacími materiálmi a aktivitami, ktoré budete môcť využiť vo vašej praxi.

Vzdelávanie pomôže účastníkom a účastníčkam v budovaní tzv. "rodovej kompetencie": Školiteľky vás budú sprevádzať prevažne zážitkovými a interaktívnymi metódami, aby ste sa naučili ako predchádzať diskriminácii na základe pohlavia a rodu a ako sa vyrovnávať s vplyvom rodových stereotypov, ktoré prispievajú k rodovo podmienenému násiliu.

Zároveň si budete vedieť odpovedať na otázky:

V akom zmysle je rodová problematika relevantná pre prácu s deťmi a mládežou?
Kedy hovoríme o rodovo podmienenom násilí a aké faktory ho formujú?
Ako nastaviť bezpečné prostredie a prostredie podporujúce rovnosť?
Čo je rodovo citlivá výchova, a ako s ňou pracovať v rámci vzdelávacích a voľnočasových aktivít s cieľom prevencie rodovo podmieneného násilia?
Ako rozvíjať slobodný rozvoj identity a sebavedomia u dievčat a chlapcov?
Ako porozumieť problematickým situáciám, a ako sa rozhodnúť pre vhodné spôsoby reagovania na ne?

Vzdelávanie je určené pre nasledovné cieľové skupiny:
-  pracovníci a pracovníčky s mládežou
-  mládežnícki vedúci a vedúce
-  mládežnícki dobrovoľníci a dobrovoľníčky
-  pracovníci a pracovníčky s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže
-  učitelia a učiteľky  

Miesto konania: Penzión Kýčera, Oščadnica

Začiatok vzdelávania je vždy v piatok o 15:00, koniec v nedeľu o 13:00. Pre absolvovanie vzdelávania je potrebné zúčastniť sa všetkých troch častí.

Termíny jednotlivých častí sú nasledovné:

1. časť: 16. - 18. novembra 2018
2. časť: 30. novembra - 2. decembra 2018
3. časť: 14. - 16. decembra 2018

Školiteľky: Adriana Mesochoritisová, Paula Jójárt

Koordinátorka vzdelávania: Michaela Ujházyová, michaela.ujhazyova@iuventa.sk

Viac informácií o obsahu vzdelávania nájdete v prihlasovacom formulári: https://goo.gl/forms/jEQtJJZHB9T71egg1

Ďalšie informácie vám rada poskytne koordinátorka vzdelávania: Michaela Ujházyová, email: michaela.ujhazyova@iuventa.sk 

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030