IUVENTA / Novinky IUVENTA / Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 – 17 rokov

PRÍČINY RADIKALIZÁCIE MLÁDEŽE VO VEKU 14 – 17 ROKOV

16. 2. 2018

PRÍČINY RADIKALIZÁCIE MLÁDEŽE VO VEKU 14 – 17 ROKOV

Prezentácia výstupov 1. fázy kvalitatívneho výskumu „Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 – 17 rokov“ zástupcom organizácií verejnej správy sa uskutočnila 15. februára 2018 v priestoroch organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Výskum realizuje IUVENTA v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti (OSF) s cieľom lepšie porozumieť problémom mladých ľudí a životným okolnostiam, ktoré ich môžu viesť k sympatizovaniu s extrémistickými skupinami. Práca s mládežou a neformálne mládežnícke organizácie môžu plniť významnú úlohu pri prevencii extrémizmu, ich rozvoj je preto potrebné postaviť na reálnych potrebách mladých ľudí. Ukončenie prvej fázy výskumu bol príležitosťou otvoriť diskusiu o ďalšom smerovaní formálneho a neformálneho vzdelávania s ohľadom na prezentované výstupy.

Výstupy celého výskumu budú odprezentované na konferencii k téme prevencie radikalizácie mládeže v dňoch 19.-21. septembra 2018 v Bratislave.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030