IUVENTA / Novinky IUVENTA / Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

7. 3. 2019

Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

Úloha práce s mládežou v prevencii extrémizmu mladých ľudí je témou medzinárodnej konferencie pre výskum, prácu s mládežou a mládežnícku politiku, ktorú organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v dňoch 12.-14. marca 2019 v Bratislave.

Narastajúce sympatie mladých ľudí k radikálnym skupinám, ako aj obťažujúce prejavy netolerancie v online priestore sú čoraz znepokojujúcejšie, obzvlášť ak ich vnímame v kontexte politického diskurzu o migrácii, sociálnych právach či rodovej rovnosti. Zároveň môžeme sledovať čoraz otvorenejšie spochybňovanie hodnôt ľudských práv, tolerancie a demokracie a to nielen mladými ľuďmi, ale naprieč celou spoločnosťou.

Práci s mládežou sa často pripisuje úloha prevencie radikalizácie mladých ľudí a odborníci pracujúci v tejto oblasti sa už dlhodobo usilujú o pochopenie kľúčových faktorov a vhodných stratégií. Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa preto rozhodla pripraviť konferenciu, ktorá poskytne príležitosť pre odborníkov a odborníčky z oblasti výskumu, práce s mládežou a politiky pre spoločný dialóg a vytváranie vzájomných synergií.

Prevencia extrémizmu medzi mladými ľuďmi v práci s mládežou je jednou z priorít európskej mládežníckej politiky, o čom svedčia aj výstupy v podobe odporúčaní a príručiek expertných skupín pracujúcich pri Európskej komisii a CoE-EU Youth Partnership, ktoré predstavia Lana Pašić a Manfred Zentner. Medzi spíkrami vystupujúcimi na konferencii bude odborník na behaviorálnu terapiu Oomar Shariff Mulbocus pôsobiaci vo Veľkej Británii a pracovník s mládežou Stefan Schutzler pracujúci s mládežou rôznych subkultúr v Berlíne.

Konferencia zároveň poskytne priestor účastníkom a účastníčkam z 22 krajín Európy na predstavenie svojich projektov ako príkladov dobrej praxe v programe Erasmus+ pre mládež a šport, ktorý je jedným z nástrojov napĺňania Európskej stratégie pre mládež, či príklady iných úspešných projektov zameraných na prevenciu radikalizácie mladých ľudí.

Počas workshopov budú mať účastníci možnosť vyskúšať si nové aktivity a získať nápady využiteľné v praxi a návštevy v MixKlube (nízkoprahové centrum v Pentagone) či v Kaspiane (občianske združenie a komunitné centrum v Petržalke) im umožnia vymeniť si skúsenosti so slovenskými pracovníkmi s mládežou priamo v teréne.

Rozprávanie a zážitkové učenie bude doplnené aj o premietanie filmu „Až príde vojna“ od režiséra Jana Geberta. Počas celej konferencie budú vystavené fotografie dokumentaristu Tomáša Rafu dokumentujúce extrémistické skupiny v strednej Európe.  

Program konferencie sľubuje účastníkom intenzívne tri dni práce, plné informácií ale aj silných príbehov a zaujímavých skúseností.

Za dobrovoľnú pomoc pri tlmočení z anglického jazyka do slovenčiny počas prednášok ďakujeme študentkám 5. ročníka Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030