IUVENTA / Novinky IUVENTA / Séria podujatí INFODNI PRE SAMOSPRÁVU aj o programe ERASMUS+

Séria podujatí INFODNI PRE SAMOSPRÁVU aj o programe ERASMUS+

3. 4. 2019

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí s názvom INFODNI PRE SAMOSPRÁVU určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach. 
 
Na podujatiach budú prezentované programy ako: Interreg - Dunajský nadnárodný program, Interreg - nadnárodný program Stredná Európa, Interreg – programy cezhraničnej spolupráce, Finančný mechanizmus EHP a Nórska, ERASMUS+, Medzinárodný vyšehradský fond, Kreatívna Európa, Európa pre občanov, INTERACT, ESPON, URBACT a iné.
 
Podujatia sa uskutočnia v týchto časoch a termínoch:
 
Štvrtok, 4. apríla 2019 od 9:00 hod. v Banskej Bystrici, v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMP – podujatie sa uskutoční v spolupráci s Centrom vedeckotechnických informácií SR.
 
Pondelok, 15. apríla 2019 od 9:00 hod. v Bratislave, v hoteli ÚZ Bôrik.
 
Piatok, 7. júna 2019 od 9:00 hod. v Košiciach, v aule Technickej univerzity - PROGRAM
 
Podujatia sú určené pre zástupcov samosprávy, výskumnej či akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, aj podnikateľom a pod. Združenie miest a obcí Slovenska na nich predstaví aj výsledky prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál samospráv. Súčasťou programu budú aj príklady už realizovaných úspešných projektov. 
 
Záujemcovia o podujatia INFODNI PRE SAMOSPRÁVU sa môžu registrovať na: jan.pangrac@vlada.gov.sk
 
Zdroj: Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030