IUVENTA / Novinky IUVENTA / Škola bez nenávisti – vyhodnotenie pilotného ročníka

Škola bez nenávisti – vyhodnotenie pilotného ročníka

19. 6. 2019

Škola bez nenávisti – vyhodnotenie pilotného ročníka

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, realizovala v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník programu pod názvom Škola bez nenávisti, do ktorého sa zapojilo 7 škôl. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy No hate speech movement, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou Bez nenávisti na internete. Zámerom MŠVVaŠ SR je naďalej podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi. Preto ministerstvo poverilo organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu, ktorý bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku svojim 1. ročníkom.

Škola bez nenávisti je program určený pre základné a stredné školy, ktoré sa chcú rozvíjať v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských práv. Ponúka školám nástroje na audit v oblasti prevencie šikanovania a nenávistných prejavov na školách, program rozvoja školy a dosiahnutie štandardu kvality.

Dňa 20. júna 2019 sa v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave uskutoční záverečné vyhodnotenie pilotného ročníka programu za prítomnosti štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmannovej, generálneho riaditeľa IUVENTY Róberta Hronského a riaditeľa Odboru mládeže MŠVVaŠ SR Ivana Hromadu. Na podujatí sa stretnú zástupcovia škôl zapojených do pilotného ročníka 2018/2019, ktorým bude za úspešné absolvovanie programu udelený certifikát. Podujatia sa taktiež zúčastnia zástupcovia škôl, ktoré uspeli vo výberovom konaní do 1. ročníka programu pre obdobie 2019/2020. Účastníci budú mať možnosť zhodnotiť pilotný ročník programu, stretnúť sa s autorským expertným tímom a dozvedieť sa viac o výsledkoch, ako aj o tom, čo školy získali a môžu získať v pokračovaní programu Škola bez nenávisti.

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030