IUVENTA / Novinky IUVENTA / Skončili ste vysokú školu a neviete, čo ďalej? Vyskúšajte Erasmus+

Skončili ste vysokú školu a neviete, čo ďalej? Vyskúšajte Erasmus+

25. 10. 2017

Skončili ste vysokú školu a neviete, čo ďalej? Vyskúšajte Erasmus+

Mnohí absolventi vysokej školy sú po ukončení štúdia postavení pred ťažkú otázku. Čo ďalej? Ak aj vy patríte k tým, čo si po škole nevedia nájsť prácu alebo nie sú úplne rozhodnutí, čomu by sa chceli profesijne venovať, máme pre vás niekoľko tipov, ako získať nové skúsenosti, vedomosti, spoznať nové kultúry a krajiny a zlepšiť sa v cudzích jazykoch. Erasmus+ pre mládež.  


V rámci kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+, ktorá je zameraná na mobilitu jednotlivcov, máte na výber z dvoch druhov mobilít, a to buď Mládežnícku výmenu, alebo Európsku dobrovoľnícku službu. Pre ktorú sa rozhodnete?

Mládežnícke výmeny

Mládežnícka výmena vám umožní zdieľať a vymieňať si skúsenosti s mladými ľuďmi z iných krajín. Výmeny sú zamerané na rozličné spoločenské témy, v ktorých máte príležitosť sa vzdelávať metódami neformálneho vzdelávania. Cieľom mládežníckych výmen je predovšetkým podpora rozvoja mladých ľudí a možnosť nadobudnutia nových zručnosti a kompetencií, ktoré môžete získať práve prostredníctvom neformálneho vzdelávania v kúltúrne zmiešaných skupinách, rolových hier, diskusií, workshopov, simulácií či zážitkových aktivít. Prioritou je, aby ste do prípravy, realizácie, ako aj hodnotenia výmeny boli v čo najväčšej miere zapojení vy, čo je skvelou príležitosťou pre vašu sebarealizáciu.


Mládežnícke výmeny trvajú zvyčajne 5 až 21 dní a keďže môžu mať rôzne zameranie, zapojiť sa do nich môže naozaj každý od 13 do 30 rokov.

Ako sa dostanem na Mládežnícku výmenu?

V prípade, že sa rozhodnete zúčastniť Mládežníckej výmeny, je ideálne, aby ste boli súčasťou niektorej z mládežníckych organizácií. Nie je to však podmienkou, pretože Mládežnícku výmenu môžete realizovať aj ako neformálna skupina, ktorá nemá právnu formu, ale tvoria ju aspoň štyria mladí ľudia.

Každá Mládežnícka výmena musí mať svojho skupinového vedúceho, ktorý dohliada na bezpečnosť mladých ľudí a vedie ich k aktívnemu zapájaniu sa do jednotlivých činností.


Základným pravidlom Mládežníckej výmeny je, že musí zahŕňať aspoň dve rozdielne programové alebo partnerské krajiny, z ktorých je minimálne jedna členským štátom Európskej únie.


Na Slovensku máme množstvo organizácií, ktoré organizujú Mládežnícke výmeny. Niektoré svoje ponuky zverejňujú na portáli SALTO alebo svojich facebookových profiloch. V prípade, že chcete získať zoznam slovenských organizácií, ktoré realizujú Mládežnícke výmeny, je potrebné kontaktovať slovenskú Národnú agentúru Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Európska dobrovoľnícka služba

Ďalšou možnosťou, ktorá vám pomôže získať skúsenosti, je Európska dobrovoľnícka služba, ktorá môže trvať od 2 až do 12 mesiacov. Jej cieľom je, aby si mladý človek vyskúšal realizáciu vlastného projektu, získal nové skúsenosti, vyskúšal si samostatný život a zároveň spravil niečo užitočné pre iných ľudí či spoločnosť. Téma vášho projektu sa môže týkať rôznych oblastí, ako napríklad kultúry, sociálnej starostlivosti, ekológie a pod.


Dobrovoľníkom sa môžete stať, ak:

  • máte od 18 do 30 rokov (mladí ľudia s nedostatkom príležitostí či zdravotným postihnutím sa môžu EDS zúčastniť už od 16 rokov),

  • máte trvalé bydlisko na Slovensku, prípadne v iných programových či partnerských krajinách.

Ako to funguje?

V prípade, že sa chcete zúčastniť Európskej dobrovoľníckej služby, musíte kontaktovať niektorú zo slovenských organizácií, ktorá zabezpečuje vysielanie” mladých ľudí do zahraničia. Vysielajúca organizácia vám pomôže nielen s projektom, ale aj s celkovou prípravou na Európsku dobrovoľnícku službu a bude vám poskytovať podporu aj počas vášho pobytu v zahraničí. Vysielajúcu, ako aj hostiteľskú organizáciu nájdete v medzinárodnej databáze akreditovaných organizácií.


Medzinárodná databáza akreditovaných organizácií


Ak už máte vysielajúcu organizáciu vybratú a rozhodli ste sa aj pre miesto, kde dobrovoľnícku službu chcete absolvovať, zašlete do nej motivačný list spolu so životopisom. Akonáhle sa vaša vysielajúca agentúra dohodne s hostiteľskou, spoločne vypracujete žiadosť a podáte ju do Národnej agentúry Erasmus+ k jednému z predkladacích termínov.

Získajte certifikát Youthpass

Po absolvovaní niektorého z projektov mobility jednotlivcov v oblasti mládeže môžete získať certifikát Youthpass, ktorý nie je len potvrdením účasti na programe podporenom z programu Erasmus+. Youthpass je tiež sprievodcom vášho neformálneho vzdelávania a kompetenciami, ktoré si absolvovaním projektov zlepšujete. Viac sa o ňom môžete dozvedieť na oficiálnej stránke Youthpass.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030