IUVENTA / Novinky IUVENTA / SZĽH a IUVENTA podpísali spoločné memorandum

SZĽH a IUVENTA podpísali spoločné memorandum

28. 6. 2019

SZĽH a IUVENTA podpísali spoločné memorandum

Slovenský zväz ľadového hokeja a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podpísali v utorok spoločné memorandum. Jeho podpisom obe strany deklarujú záujem vzájomne spolupracovať v súlade so svojím strategickým smerovaním.

Ide o unikátne memorandum, keďže ide o jedno z prvých vôbec medzi športovou organizáciou a verejnou inštitúciou, ktorá sa týka vzdelávania mladých ľudí,“ povedal prezident SZĽH Martin Kohút. „Pevne veríme, že v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dokážeme športovcom zastrešeným pod Slovenským zväzom ľadového hokeja pomôcť k rozvoju nielen v športovej činnosti, ale aj v oblasti vzdelávania,“ pokračoval.

Jednou z najväčších výziev pre obe strany je oblasť zdravie a zdravý životný štýl, najmä práca na systémovom riešení generačného problému pohybovej pasivity detí a mládeže. Spolupráca by mala zasiahnuť aj do ďalších oblastí činností a to najmä formou vzdelávacích, metodických, informačných, propagačných a implementačných aktivít, ktorých cieľom má byť zvyšovanie povedomia o športe ako o systémovom nástroji pre výchovu mladých ľudí v plnohodnotné osobnosti. Tu sú vhodným nástrojom vzdelávacie platformy pri rozvojových centrách hokejových regiónov, z ktorých prvé vzniklo v regióne Trenčín.

Na tomto memorande sme pracovali veľmi dlhú dobu. Ide o vzorovú spoluprácu medzi športovou organizáciou a verejnou inštitúciou, akou je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Naším cieľom je pripraviť mladých ľudí do života aj po komplexnej stránke,“ dodal Róbert Hronský, generálny riaditeľ IUVENTY.

Video: https://youtu.be/1Wk7sA1gYlo

 

 szlh_iuventa_1 

 

szlh_iuventa_2 

Foto, video: SZĽH 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030