IUVENTA / Novinky IUVENTA / TLAČOVÁ SPRÁVA „Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

TLAČOVÁ SPRÁVA: Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

31. 1. 2018

Zo všetkých končín Slovenska – z veľkých miest aj z malých dedín – prišli lokálne tímy v dňoch 25.-27. januára 2018 do Belej pri Žiline na pilotné vzdelávanie v rámci medzinárodného projektu Europe goes local. Lokálne tímy troch až piatich aktérov v práci s mládežou boli zložené zo zástupcov samosprávy, mladých ľudí do 30 rokov, pracovníkov centier voľného času, občianskych združení, či neformálnych skupín v oblasti práce s mládežou. 

Medzinárodný projekt Europe goes local je projekt strategického partnerstva vyše 20 národných agentúr Erasmus+ a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH, Rada Európy, ktoré začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. 

Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich kvality života a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou. 

Vzdelávanie lokálnych tímov na Slovensku prispeje k podpore uznania práce s mládežou, k mapovaniu potrieb mladých ľudí, k realizácii práce s mládežou a k zvyšovaniu kvality práce s mládežou ako súčasti lokálnej mládežníckej politiky na Slovensku. 

Projekt spolupráce prebieha od júla 2016 do mája 2019 a vzdelávanie Europe Goes Local bude pre lokálne tímy na Slovensku pokračovať druhou fázou v marci 2018. 

 

Bližšie informácie o projekte: 

https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/-europe-goes-local-supporting-youth-work-at-the-municipal-level-.alej?eventid=904

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Odbor komunikácie a protokolu: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk

Kontakt pre médiá – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Alena Pastorková: tel.: 02/59 296 621, 0907/737 928, alena.pastorkova@iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku i v zahraničí. Cieľom všetkých aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Bližšie informácie o inštitúcii získate na internetovej stránke www.iuventa.sk.


späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030