IUVENTA / Novinky IUVENTA / TLAČOVÁ SPRÁVA: „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“

TLAČOVÁ ​​SPRÁVA: „Olympiády​​ pod​ ​lupou”​​ – ​​všetko, ​​čo ​​potrebujete ​​vedieť o ​​predmetových ​​olympiádach

8. 11. 2017

Na Slovensku je množstvo základných a stredných škôl, ktoré sa pravidelne zúčastňujú predmetových olympiád a zapájajú do nich svojich žiakov a študentov. Oblasť predmetových olympiád a postupových súťaží sa neustále vyvíja a každým dňom prináša aktuality, ktoré sú užitočné najmä pre odbornú verejnosť pracujúcu s mládežou.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže organizuje dňa 14. novembra 2017 od 10:30 hod. v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na Karloveskej 64 v Bratislave pre všetkých pedagógov a organizátorov nižších kôl (školské, okresné, krajské) predmetových olympiád a postupových súťaží informačný seminár „Olympiády pod lupou“ - všetko, čo potrebujete vedieť o predmetových olympiádach, ktorý prinesie množstvo aktualít a užitočných informácií v oblasti predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).


Program seminára: http://bit.ly/olympiady_pod_lupou.


„Seminár je určený pre odbornú verejnosť, ktorá sa zaujíma o aktuálne novinky z prostredia predmetových olympiád a chce mať zodpovedané svoje otázky k obsahovej náplni či organizácii súťaží. Zároveň sa účastníkom naskytne možnosť spoznať sa s predsedami celoštátnych odborných komisií a pracovníkmi organizácie IUVENTA, ktorí stoja za prípravou jednotlivých olympiád,” informuje o plánovanom seminári riaditeľ  Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží, Roman Lehotský.


Z organizovania predmetových olympiád a postupových súťaží plynie pre školy množstvo výhod. Nie je to len samotná prestíž školy z pohľadu rodičov i samotných žiakov, ale aj možnosti získania finančného príspevku od MŠVVaŠ SR, ktoré je tvorcom špecifického bodového systému. Tento systém umožňuje hodnotiť školy v závislosti od úspešnosti ich žiakov na olympiádach. Vďaka tomu je možné ich proaktívnosť odmeniť určitou finančnou čiastkou.


Zoznam jednotlivých súťaží, ktoré sú pre tento účel akceptované, je možné nájsť aj na stránke MŠVVaŠ SR v časti Mimoriadne výsledky žiakov. V školskom roku 2016/2017 získali školy za angažovanosť v predmetových olympiádach a postupových súťažiach zabezpečovaných IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže spolu 117 359 Eur.


Na Slovensku máme veľké množstvo úspešných riešiteľov predmetových olympiád a postupových súťaží. V školskom roku 2016/2017 získalo na medzinárodných predmetových olympiádach cenný kov až 38 žiakov a študentov slovenských základných a stredných škôl. Ich menný zoznam, ako aj školy, ktoré reprezentovali spolu so získanými medailovými oceneniami nájdete v Zozname úspešných slovenských žiakov v školskom roku 2016/2017.


Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Hovorkyňa: tel.: 0918 949 837, tlačové@minedu.sk

Kontakt pre médiá – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Alena Pastorková: tel.: 02/59 296 621, 0907/737 928 alena.pastorkova@iuventa.sk

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku i v zahraničí. Cieľom všetkých aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Bližšie informácie o inštitúcii získate na internetovej stránke www.iuventa.sk.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030