IUVENTA / Novinky IUVENTA / Tlačová správa - "IUVENTA - neformálne k úspechu mladých"

Tlačová správa - "IUVENTA - neformálne k úspechu mladých"

17. 10. 2017

iuventa-msvvas-loga 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 17. október 2017

 

„IUVENTA – neformálne k úspechu mladých“

 

V rámci Týždňa celoživotného učenia (9.–15.10.2017), ktoré organizuje AIVD - Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike ožila opäť po dlhšom čase aj IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, kde sa od 10:00 do 18:00 hod. uskutočnilo podujatie pre študentov, pedagógov a pracovníkov s mládežou „IUVENTA – neformálne k úspechu mladých“.

 

IUVENTA otvorila svoje brány o 10:00 hod. slávnostným príhovorom riaditeľa Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, p. Ivana Hromadu. Príhovor v zastúpení generálnej riaditeľky IUVENTY, pani Aleny Minns predniesol p. Javer Gusejnov, riaditeľ Kancelárie GR. Vo foyer budovy formou prezentačných stolov informovali účastníkov podujatia jednotlivé odbory IUVENTY a rôzne organizácie pracujúce s mládežou napr. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSPLP), Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC), KASPIAN, INEX Slovakia, Slovenský skauting, EDUMA, LEAF a LEAF ACADEMY, Národná kancelária programu Duke of Edinburgh, HAPPY CARAVAN o úspešných výsledkoch svojej práce s mládežou.

Súčasťou úvodného programu bolo hudobné prekvapenie, ktoré IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila v spolupráci s Akadémiou Spevu Slovakia, modernou hudobnou školou, vyučujúcou v priestoroch IUVENTY. 

Podujatie „IUVENTA – neformálne k úspechu mladých“ bolo významnou udalosťou v živote IUVENTY, ktorej cieľom je podporovať mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život. Význam neformálneho vzdelávania, ako aj podpory zo strany pedagógov a pracovníkov s mládežou vyzdvihol vo svojom príhovore aj riaditeľ Odboru mládeže, p. Ivan Hromada, ktorý „nepoukázal len na úspech, ale skôr na cestu, ktorou sa k úspechu vybrať.“ Zároveň zdôraznil, že „každý z nás si veľmi dobre uvedomuje, že na tejto ceste nemôže byť len tak sám, a preto sme tu všetci pre našich mladých ľudí. Rozmanitosťou životných skúseností dokážeme každým krokom posúvať neformálne vzdelávanie dopredu. Cesty, ktorými sa vydávame denne my, i tie, ktorými pôjdu generácie po nás, si vyžadujú ešte niekoľko opráv na to, aby boli kvalitnejšie a efektívnejšie.“ 

V prvej časti programu, ktorá bola určená študentom, pedagógom a pracovníkom s mládežou si mohli v interaktívnych stanovištiach vyskúšať neformálne vzdelávanie v praxi.

Druhou časťou programu boli paralelné workshopy, kde si pedagógovia, pracovníci s mládežou a odborní pracovníci pre štátnu politiku v oblasti mládeže mohli vybrať zo širokej ponuky workshopov, prostredníctvom ktorých si rozšírili svoje znalosti z oblasti ľudskoprávnej výchovy a prevencie extrémizmu, neformálneho vzdelávania či projektovej logiky.

Podujatie sme ukončili podvečer divadelným predstavením „Divadla bez domova“, ktoré hravou hereckou kolážou KUCA PACA  poukazuje na to, že v živote ľudí, ktorí sa snažia odraziť od dna, nie je len strach z budúcnosti, ale aj patričná dávka humoru, bojovnosti a pozitívneho myslenia.

 

Program podujatia: http://bit.ly/IUVENTA_neformalne_k_uspechu 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Hovorkyňa: tel.: 0918 949 837, tlačové@minedu.sk

Kontakt pre médiá – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Alena Pastorková: tel.: 02/59 296 621, 0907/737 928, alena.pastorkova@iuventa.sk 

 

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030