IUVENTA / Novinky IUVENTA / TLAČOVÁ SPRÁVA - Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií

TLAČOVÁ SPRÁVA - Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií

13. 4. 2018

TLAČOVÁ SPRÁVA - Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií

Medzinárodné školenie: Úloha práce s mládežou v boji proti násilnej radikalizácii a význam rozvoja demokratických kompetencií


"Youth work against violent radicalization: the role of democratic competencies" SundvollenV termíne 9.4.2018–12.4.2018 spoluorganizovali tri inštitúcie IUVENTA – NA Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, SR  The European Wergeland Centre (medzinárodné vzdelávacie stredisko, ktoré je zriadené Radou Európy špecificky na riešenie ľudsko –právnej problematiky) NA Erasmus +, Nórsko "Aktiv Ungdom" prvú fázu medzinárodného školenia v Sundvollen, Nórsko. 

Medzinárodné školenie bolo zamerané na rozvoj demokratických kompetencií a elimináciu radikalizácie mládeže. Cieľovou skupinou školenia bola mládež od 18 rokov a pracovníci s mládežou. Školenia sa zúčastnilo 24 účastníkov. Celkovo na školení participovalo 12 krajín a 6 účastníkov bolo zo Slovenska. Za organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa na školení zúčastnila zástupkyňa generálneho riaditeľa PaedDr. Alena Minns, PhD. a Mgr. Michaela Ujházyová, PhD. z Referátu ľudskoprávnej výchovy a prevencie extrémizmu.

Účastníci zistili aká je úloha mládežníckej práce a potreba rozvoja demokratických kompetencií pri prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu. Prakticky sa oboznámili s metódami neformálneho vzdelávania, ktoré dokážu použiť pri práci s mládežou pri rozvoji demokratických kompetencií a eliminácii radikalizácie. Oboznámili sa s konkrétnymi vzdelávacími zdrojmi, metódami a aktivitami, ktoré umožňujú otvoriť s mladými ľuďmi dialóg na kontroverzné otázky, rozvíjajú kritické myslenie, podporujú u mladých ľudí ich aktívnu participáciu v občianskej spoločnosti. Počas školenia sa kládol dôraz na rozvoj školiteľských kompetencií účastníkov.

Spätná väzba účastníkov bola veľmi pozitívna. Získali veľké množstvo skúseností, inšpiráciu na aktivity a projekty v oblasti rozvoja demokratických kompetencií, konkrétne vzdelávacie zdroje (vrátane publikácie Kompas – manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam) a tiež si vytvorili sieť nadšených kolegov z celej Európy na ďalšiu projektovú spoluprácu. Ďalšia fáza tréningu bude pokračovať koncom júna v Bratislave. Špecifikum druhej fázy je, že 4 absolventi školenia zo Sundvollen môžu participovať na školení ako junior tréneri.

Pôvodne sa malo školenie realizovať na ostrove UtØya. Kvôli zamrznutému jazeru sa však účastníci na ostrov nedostali. Vzdelávacie centrum "UtØya" poskytlo náhradné ubytovanie a konferenčné priestory v hoteli Sundvolden-Nórsko, ktoré zmiernili sklamanie účastníkov školenia z nemožnosti vstúpiť na ostrov, ktorý je známy útokom teroristu Andersa Breivika, pri ktorom na UtØyi zahynulo takmer sedemdesiat mladých ľudí.
späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030