IUVENTA / Novinky IUVENTA / V pôvodných termínoch sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády

V pôvodných termínoch sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády

15. 3. 2020

V pôvodných termínoch sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR o predĺžení termínu zákazu organizovania predmetových olympiád a súťaží až do 27. 3. 2020 (vrátane) sa v pôvodnom termíne neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády. Okrem tých, o ktorých sme vás informovali v novinke z 9. 3. 2020 sú to:

Pytagoriáda, okresné kolo (24. a 25. 3. 2020),

Dejepisná olympiáda, krajské kolo (24. 3. 2020),

Olympiáda v anglickom jazyku, celoštátne kolo (24. – 25. 3. 2020),

Biologická olympiáda, kat. C, krajské kolo (26 3. 2020).

Ak to situácia umožní, bude snaha pre ne dodatočne stanoviť náhradné termíny.

Realizáciu celoštátneho kola Olympiády v informatike a krajského kola Geografickej olympiády, kat. A, B, Z pripravujú celoštátne odborné komisie uvedených predmetových olympiád v elektronickej forme.

Prihlásení súťažiaci budú o podrobnostiach informovaní e-mailom.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030