IUVENTA / Novinky IUVENTA / VÝZVA NA POZÍCIU EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ PROGRAMU EÚ EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

VÝZVA NA POZÍCIU EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ PROGRAMU EÚ EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

27. 7. 2018

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje Výzvu na pozíciu externý hodnotiteľ / externá hodnotiteľka projektových žiadostí v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity. Do výzvy sa môžete prihlásiť vyplnením online dotazníka (link je v dokumente výzvy) a poslaním životopisu na e-mail katarina.knazikova@iuventa.skUchádzačom s vyhovujúcim profilom bude zaslaná úloha na vypracovanie, t. j. projekt, ku ktorému bude potrebné vypracovať odborný posudok. Uchádzači, ktorí preukážu odbornú spôsobilosť na výkon tejto činnosti budú pozvaní na školenie, ktoré sa uskutoční predbežne v termíne od piatku doobeda 12. 10. 2018 do nedele obeda 14. 10. 2018 v Bratislavskom kraji. Účasť na seminári je podmienkou pre definitívne zaradenie uchádzača do hodnotiteľského tímu. Členovia hodnotiteľského tímu budú
vybraní na základe modelového hodnotenia žiadosti po absolvovaní seminára. Úspešní uchádzači sa stanú po výberovom konaní externými spolupracovníkmi organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako členovia tímu hodnotiteľov pre Európsky zbor solidarity.

Tešíme sa na vaše prihlášky.


späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030