IUVENTA / Novinky IUVENTA / Výzva na spoluprácu: Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

Výzva na spoluprácu: Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

9. 8. 2018

Výzva na spoluprácu: Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ponúka spoluprácu 2 odborníkom/odborníčkam na tvorbe vzdelávacieho programu Prevencia rodovo podmieneného násilia.

Ciele vzdelávania:

  • zvýšenie povedomia a odborných poznatkov o faktoroch a mechanizmoch rodovo podmieneného násilia medzi mladými ľuďmi,

  • zvýšenie povedomia o platnej legislatíve v oblasti ochrany obetí násilia,

  • rozvoj kompetencií v oblasti prevencie rodovo podmieneného násilia,

  • podpora vytvárania bezpečného prostredia pri práci s mládežou a zdravých vzťahov medzi mladými ľuďmi.

     

Výstupy:

  • návrh vzdelávacieho programu pilotného vzdelávania v rozsahu 60 hodín,

  • realizácia pilotného vzdelávania v roku 2018 so skupinou približne 12 až 18 pracovníkov, resp. pracovníčok s mládežou,

  • vzdelávací program vypracovaný v súlade s platnými pokynmi k predkladaniu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho zariadenia uskutočňovať špecializovanú činnosť  v oblasti práce s mládežou,

  • metodické materiály pre pracovníčky a pracovníkov s mládežou určené na zverejnenie (5 aktivít prispôsobených pre neformálne vzdelávanie a prácu s mládežou, zoznam odporúčaných dostupných vzdelávacích materiálov pre neformálne vzdelávanie a prácu s mládežou).

Obdobie realizácie: September – December 2018

Koordinátorka úlohy: Mgr. Michaela Ujházyová, Phd., Referát ľudskoprávnej výchovy a prevencie extrémizmu;                                           email: michaela.ujházyova@iuventa.sk

Podrobnejšie informácie nájdete vo Výzve na spoluprácu.

V prípade ďalších otázok kontaktujte koordinátorku úlohy.  

Odborníci a odborníčky v tejto oblasti môžu zasielať vyplnené žiadosti o zaradenie do výberového konania (formulár je súčasťou Výzvy na spoluprácu) do 24. augusta 2018 na email: michaela.ujhazyova@iuventa.sk


 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030