IUVENTA / Novinky IUVENTA / Výzva na spoluprácu: Vypracovanie štandardu kvality pre základné a stredné školy Škola bez nenávisti

Výzva na spoluprácu: Vypracovanie štandardu kvality pre základné a stredné školy Škola bez nenávisti

31. 5. 2018

Výzva na spoluprácu:

Vypracovanie štandardu kvality pre základné a stredné školy

Škola bez nenávisti


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ponúka spoluprácu 3 odborníkom/odborníčkam v oblasti rozvoja priateľského a demokratického školského prostredia v rámci prípravy a pilotného overenia „benchmarku“ Škola bez nenávisti.

Zámer úlohy:
Organizácia Iuventa – Slovenský inštitút mládeže bola poverená vypracovaním štandardu kvality, ktorého cieľom je podporiť prevenciu šikany, kyberšikany a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. Zámerom aktivity je zabezpečiť udržateľnosť kampane Rady Európy „No Hate Speech” na Slovensku.

Štandard kvality pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“ bude udeľovaný školám, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:
• prevenciu šikany a kyberšikany,
• prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi,
• prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii žiakov voči iným osobám alebo skupinám osôb na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu,
• vzájomný rešpekt v komunikácii,
• rozvoj sociálnych zručností,
• toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií,
• rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru,
• žiakov vo vyjadrovaní svojich potrieb alebo obáv spôsobom, ktorý rešpektuje city ostatných,
• zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ľudských práv,
• zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu kohéziu, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod.
 

Kompletné informácie nájdete TU. 


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030